PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání...

460x600 SHI-LR
Předchozí 460x600 SHI-LR / Poloautomatické pásové pily Další 356 000 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 460 460 320 460 320 x x
Tyč 400* 280* 200* 280* 190* x x
Profil horizontálně 600x460 470x240 330x180 470x250 320x240 600x250
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 4,0 20-100 5380x41x1,3 1200
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
1140 1140 1650 1650 800

Poloautomatická pásová pila s hydraulickým ovládáním. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +60 stupňů vpravo a od 0 do -60 stupňů vlevo. Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

Řídící systém:
Stroj vybaven řídícím systémem s PLC MITSUBISHI a funkcí automatické regulace řezného posuvu BRP (rychlost ramene do řezu).
Kontrolní panel MITSUBISHI jako standartní vybavení využívá dotykový displej a PLC, které umožňuje poloautomatické řezy a zároveň i komunikaci s obsluhou.

Ovládací panel zobrazuje informace o řezném procesu na display:
- indikace cyklu (řezu),
- indikace BRP,
- indikace napnutí pásu,
- čas řezu,
- zatížení pohonu pásu v ampérech,
- rychlost pásu,
- měření časů řezu,
- seznam chybových hlášení. 

Možnosti uživatelského nastavení:
- automatické zastavení hydraulické jednotky
- mód pohybu ramene po ukončení řezu
- mód rychloposuvu ramene
- mód zpoždění řezného posuvu
- mód pohybu pásu
- mód pohybu svěráku po ukončení řezu
- diagnostika vstupu a výstupu"

Funkce STOP - řezání: umožňuje kdykoliv přerušit řez stisknutím tlačítka STOP. Rameno povyjede s běžícím pilovým pásem aniž by došlo k otevření svěráku.
Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu. Automatická (bezpečnostní) regulace řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení zatížení definované proudovým odběrem (ampery) automaticky zastaví řezný posuv.
Ovládací panel, který je ergonomicky umístěný na otočné konzole. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily. Dále je zde umístěn regulátor posuvu a další tlačítka možných posuvů pily.

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se otáčí pomocí hřídele (kloubu) uloženého v předepjatých kluzných pouzdrech s teflonovou třecí plochou.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Horní poloha ramene je ovládána tlačítkem na ovládacím panelu. Digitální ukazatel výškové polohy ramene v %.
Dolní pracovní poloha ramene ovládána mikrospínačem. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
Svěrák je svařenec s čelistí, vyrobenou z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
Hydraulicky ovládaný dlouhozdvihový svěrák uložen v seřiditelné rybinové drážce.
Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
Těleso svěráku se posouvá vlevo-vpravo podle směru nastavení úhlového řezu, fixace pomocí kličky.
Provedení točny z litiny. Uložení na kuželíkových ložiscích.
Manuální natáčení pily pro úhlové řezy, pozice točny je fixována pákou s excentrem. Pozice točny pro řezání kolmých řezů je automaticky aretovaná prostřednictvím pružinového mechanismu.
Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu MITSUBISHI. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
Nosník posuvného vodítka pásu manuálně nastavitelný v celém pracovním rozsahu, manuální fixace nosníku.
Nosník vodítka se pohybuje v seřiditelné rybinové drážce.
Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
Mechanické napínání pilového pásu.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
Čistící kartáč pilového pásu poháněný pohybem kladly pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku.

Základní výbava stroje:
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po mechanickém nastavení čelistí odstartuje obsluha pomocí standardního spínače na ovládacím panelu cyklus. Po odstartování hydraulický válec svěráku upne materiál, provede se řez zvolenou rychlostí. Rychlost pohybu ramene do řezu reguluje obsluha pomocí škrtícího ventilu. V dolní poloze ramene sepne mikrospínač. Pohyb ramene a svěráku po dokončení řezu dle nastaveného uživatelského parametru. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
MITSUBISHI

Řídicí systém MITSUBISHI.

ST
F

Motor a rekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
460-IPB

Elektronická indikace pozice ramene

ST
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
460-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

OP11 667 Kč
460-HP

Hydraulické horní upínání na hlavním svěráku. Pomocí hydraulického válce utáhne polotovar ve vertikálním směru.

OP11 609 Kč
460-RTS

Regulace tlaku svěráku.

OP6 557 Kč
LIGHT L1

Halogenová svítilna pro osvětlení pracovního prostoru.

OP2 917 Kč
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP8 751 Kč
460-SRZ

Svěrák za řezem. Hydraulické upnutí polotovaru za řezem.

OP26 345 Kč
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 500 Kč
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 267 Kč
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 167 Kč
VD-2000/620/89/6

Vstupní nebo výstupní  dráha, délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 350 kg/m.

O11 667 Kč
VD-V-620

Náhradní válec délky 620 mm.

O1 120 Kč
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 400 Kč
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O292 Kč
460-RDT 1000/620

Vstupní nebo výstupní dráha robustní. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, statická únosnost 1 700 kg/m. 

O17 034 Kč
460-RDT 2000/620

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 620 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.

O29 752 Kč
460-RDM 2000/620

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 620 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. 

O86 981 Kč
460-RDML 2000/620

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 620 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

O40 346 Kč
500-VZM

Válečková dráha délka 900 mm, šířka 620 mm. 4 pasivní válce a 1 elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP67 671 Kč
VZM-620

Elektromotorem poháněný válec šířky 620 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako dodatečné vylepšení dráhy RDT pro pozdější montáž. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP53 670 Kč
460-RDP-2000

Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM.  Délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 1000 kg/m.

O33 369 Kč
460-RDZ-2000

Výstupní propojovací dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení pily. Délka 2000 mm, šířka 620 mm. 

O34 256 Kč
460-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O3 734 Kč
460-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm

O6 300 Kč
460-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg.

O14 118 Kč
460 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O3 279 Kč
OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O11 352 Kč
OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O27 733 Kč
OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Měření délka měřítkem a ryskou.

O25 213 Kč
OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Zobrazení nastavené délka digitálně.

O41 606 Kč
OZP-L

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.

O5 052 Kč
OZD-L

Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.

O7 572 Kč
460-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000, HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 2 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6003 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí průměr 80 mm

O7 712 Kč
460-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O618 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O2 917 Kč

Ceny odpovídají ceníku No173 ExWorks – platnost od 1.9.2017. Ceny bez DPH a dopravy, výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.