PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání...

300x320 A-CNC-R
Předchozí 300x320 A-CNC-R / Automatické pásové pily Další 348 900 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 300 300 200 x x x x
Tyč 180* 110* 80* x x x x
Profil horizontálně 320x300 290x300 190x190 x x 320x160 280x135
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 2,4 20-100 3660x27x0,9 800
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2309 2309 2276 2276 1503 1503 800

Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech. Úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +45 stupňů vpravo v automatickém cyklu a do +60 stupňů vpravo v poloautomatickém cyklu. Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

Řídící systém:
Stroj je vybaven programovatelným automatem-PLC MITSUBISHI FX5U. Pohon pilového pásu a pohyb podavače jsou kompletně řízeny frekvenčními měniči MITSUBUSHI.
Barevný dotykový displej HMI MITSUBISHI GT 2104 umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako je rychlost pásu, řezný posuv a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální, pomocí škrtícího ventilu umístěného na ovládacím panelu, s automatickou bezpečnostní PEGAS BRP (při překročení výkonu se automaticky zastaví řezný posuv).
Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily a dalšími dvěma tlačítky pro její spuštění. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní klávesnice v provedení antivandal.

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala standardnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Veškeré nosné části pily jsou řešeny jako odlitky z litiny z důvodů pevnosti, tlumení vibrací a rázů.
Rameno pily je vyrobeno z litiny a navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná síla a přesnost řezání. Rameno skloněno o 25°, což zvyšuje životnost pásu.
Rameno uloženo v předepnutých a seřiditelných ložiskách.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Horní pracovní poloha ramene ovládána automatickým dorazem pracovní polohy (DPP).
Dolní pracovní poloha ramene ovládána mikrospínačem. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
Svěrák je svařenec s čelistí, vyrobenou z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
Hydraulicky ovládaná dlouhozdvihová čelist svěráku je uložena na lineárním vedení.
Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
Velmi tuhý podavač se pohybuje po dvou broušených tyčích pomocí teflonových pouzder
Pohyb podavače zajišťuje kuličkový šroub poháněný elektromotorem s enkoderem a frekvenčním měničem. Převod mezi kuličkovým šroubem a elektromotorem je řešen pomocí ozubeného řemene (matice kuličkového šroubu je na podavači).
Pozice podavače je snímána pomocí rotačního enkoderu. Obsluha volí jednu ze tří rychlostí podavače. Pro precizní polohování dojíždí podavač do cílových poloh mikroposuvem. Akcelerační a decelerační rampu realizuje frekvenční měnič.
Uložení podávacího svěráku v podavači je plovoucí, což znamená, že se podávací svěrák volně pohybuje o několik mm ve směru kolmém na směr podávání. Pevná čelist podávacího svěráku tak kopíruje případnou křivost podávaného materiálu a je eliminováno opotřebení mechanických součástí podavače.
Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí elektromagnetického čidla a odměřovacího magnetického pásku. Pro precizní pozicování podavače stroj dojíždí do cílových poloh mikroposuvem.
Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
Podávací svěrák je vyroben z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
Hydraulicky ovládaný dlouhozdvihový svěrák podavače. Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
Točna je robustní svařenec. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí.
Natáčení ramene pro úhlové řezy a fixace natočení je manuální.
Úhly natočení ramene jsou zobrazeny na display HMI MITSUBISHI, který je umístěn na ovládacím panelu pily. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s desičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
Nosník posuvného vodítka pásu manuálně nastavitelný, manuální fixace nosníku.
Nosník vodítka se pohybuje v seřiditelné rybinové drážce.
Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
Mechanické napínání pilového pásu.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
Pohon kladky pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
Chladící systém na emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu. Nádrž na emulzi je samostatná sestava, není pevnou součástí podstavce.
Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, posuv podavače.

Základní výbava stroje:
Skluz pro odříznutý materiál.
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Pila automaticky upne materiál v hlavním svěráku a podavač se posune do procesorem určené polohy. Rameno se pohybuje do řezu, po uříznutí materiálu vyjede do horní polohy. Podavač se posune o konstantní přidanou délku a čelist podavače upne materiál. Hlavní svěrák se uvolní, podavač posune materiál na nulovou pozici. Hlavní svěrák upne, svěrák podavače se uvolní a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
MITSUBISHI NC
MITSUBISHI NC

Řídicí systém MITSUBISHI s dotykovým displayem.

ST
F

Motor a rekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
300-PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
300-DPP

Automatický doraz horní polohy ramene.

ST
300-SKZ

Skluz odříznutého materiálu.

ST
300-PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST8 173 Kč
300x320 HP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce  utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák. 

OP19 710 Kč
300-RTS-A

Regulace tlaku svěráku - obsahuje sadu 2 kusů.

OP13 508 Kč
300-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

OP17 426 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 605 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 366 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 203 Kč
LIGHT L1

Halogenová svítilna pro osvětlení pracovního prostoru.

OP3 005 Kč
MINI LUBE
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP9 014 Kč
RD 1000/390
RD 1000/390

Válečková dráha. Délka 1000 mm, šířka 390 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha.

O5 588 Kč
300-LR-RDZ
300-LR-RDZ

Výstupní připojovací díl válečkové dráhy RD- zajišťuje úhlové řezy, délka 1000 mm, šířka 390 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha.

O5 588 Kč
RD 2000/390
RD 2000/390

Válečková dráha. Délka 2000 mm, šířka 390 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha.

O8 052 Kč
RD VR-390
RD VR-390

Robustní válec délka 390 mm s kuličkovým ložiskem pro RD dráhu. Zvýšení nostnosti dráhy z 200 kg/m na 400 kg/m

O1 442 Kč
RB 200
RB 200

Boční opěrný váleček, 200 mm, montovaný k vaně dráhy RD

O758 Kč
RBS 200/390
RBS 200/390

Boční stavitelný váleček pro upnutí svazku, výška 200 mm. Pouze s RB.

O1 322 Kč
RHS 390
RHS 390

Horizontálně stavitelný váleček, šířka 390 mm. Pracuje pouze s  RB+RBS.

O1 563 Kč
RDN
RDN

Noha navíc pro RD

O1 695 Kč
R390

Podpěrný váleček, šířka 390 mm, nosnost 200 kg.

O2 825 Kč
300x320-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 4 ks vidiová deska 235
* 4 ks ložisko 608 2Z
* 10 ks kartáč čisticí 240-CK

O4 207 Kč
300 - NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O433 Kč
PAL2

Balení na paletě 2,4 m x 2,4 m.

O1 203 Kč
OBAL2

Obal – dřevěná bedna 2,4 m x 2,4 m.

O18 027 Kč

Ceny odpovídají ceníku No181 ExWorks – platnost od 1.1.2018. Ceny bez DPH a dopravy, výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.