PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání...

350x400 A-CNC-LR
Předchozí 350x400 A-CNC-LR / Automatické pásové pily Další 419 310 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 350 320 x 320** x x x
Tyč 250* 180* x 180* x x x
Profil horizontálně 400x350 330x120 x 330x120 x 400x210
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 3,0 20-100 4520x34x1,1 1325
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2300 2300 1900 1900 1570 1570 940

Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech. Úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +45 stupňů vpravo v automatickém cyklu a od 0 do -45 stupňů vlevo v poloautomatickém cyklu. Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů.

Řídící systém:
Řídící systém SAW-MICRO, který pomocí 8-bitového procesoru ovládá veškeré pohyby pily i řezný cyklus.
SAW MICRO: Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadání 9 programů pro rychlé nastavování délek, případně variantu automatické změny rozměru pro dělení několika přířezů z jedné tyče. Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle.
Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu. Automatická (bezpečnostní) regulace řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení zatížení definované proudovým odběrem (ampery) automaticky zastaví řezný posuv.
Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily a dalšími dvěma pro její spuštění. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala standardnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Veškeré nosné části pily jsou řešeny jako odlitky z litiny z důvodů pevnosti, tlumení vibrací a rázů.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se otáčí pomocí hřídele (kloubu) uloženého v předepjatých a seřiditelných kuželíkových ložiskách.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Pracovní polohy ramene ovládány vačkou a mikrospínači horní a dolní polohy ramene. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
Svěrák je vyroben z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
Hydraulicky ovládaný krátkozdihový svěrák uložen v seřiditelné rybinové drážce.
Pohyb čelisti je manuální pomocí kolečka, trapézového šroubu.
Těleso svěráku se posouvá vlevo-vpravo podle směru nastavení úhlového řezu, fixace pomocí kličky.
Velmi tuhý podavač se pohybuje pomocí hydraulického válce po dvou broušených tyčích pomocí teflonových pouzder.
Uložení podávacího svěráku v podavači je plovoucí, což znamená, že se podávací svěrák volně pohybuje o několik mm ve směru kolmém na směr podávání. Pevná čelist podávacího svěráku tak kopíruje případnou křivost podávaného materiálu a je eliminováno opotřebení mechanických součástí podavače.
Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí elektromagnetického čidla a odměřovacího magnetického pásku. Pro precizní pozicování podavače stroj dojíždí do cílových poloh mikroposuvem.
Upnutí materiálu v podávacím svěráku je indikováno mikrospínačem.
Podávací svěrák je vyroben z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
Hydraulicky ovládaný krátkozdihový svěrák podavače uložen v seřiditelné rybinové drážce. Pohyb čelisti je manuální pomocí kolečka, trapézového šroubu.
Provedení točny z litiny. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí.
Manuální natáčení pily pro úhlové řezy, aretace pomocí rychloupínací páky. Pozice točny pro řezání kolmých řezů je automaticky aretovaná prostřednictvím pružinového mechanismu.
Úhly zobrazeny na digitálním ukazateli úhlu natočení točny. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
Nosník posuvného vodítka pásu manuálně nastavitelný v celém pracovním rozsahu, manuální fixace nosníku.
Nosník vodítka se pohybuje v seřiditelné rybinové drážce.
Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
Mechanické napínání pilového pásu.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, posuv podavače.

Základní výbava stroje:
Skluz pro odříznutý materiál.
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Pila automaticky upne materiál v hlavním svěráku a podavač se posune do procesorem určené polohy. Rameno se pohybuje do řezu, po uříznutí materiálu vyjede do horní polohy. Podavač se posune o konstantní přidanou délku a čelist podavače upne materiál. Hlavní svěrák se uvolní, podavač posune materiál na nulovou pozici. Hlavní svěrák upne, svěrák podavače se uvolní a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
A-CNC

Řídicí systém A-CNC - 9 programů.

ST
F

Motor a rekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
350-SKZ

Skluz odříznutého materiálu.

ST
350-SRZ

Svěrák za řezem. Hydraulické upnutí polotovaru za řezem.

OP23 953 Kč
350-HP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce  utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák. 

OP19 718 Kč
350-RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

OP13 114 Kč
350-VTS

Šnekový vynašeč třísek včetně 1 ks BOX-TRI.

OP17 653 Kč
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 500 Kč
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 267 Kč
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 167 Kč
LIGHT L1

Halogenová svítilna pro osvětlení pracovního prostoru.

OP2 917 Kč
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP8 751 Kč
VD-2000/420/60/6

Vstupní nebo výstupní  dráha, délka 2000 mm, šířka 420 mm, 6 válců, nosnost 250 kg/m.

O8 576 Kč
VD-V-420

Náhradní válec délky 420 mm.

O467 Kč
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 400 Kč
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O292 Kč
350-RDT 1000/450

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.

O12 834 Kč
350-RDT 2000/450

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 450 mm, 5 válců. Statická únosnost 1000 kg/m.

O18 901 Kč
350-RDZ 2000

Výstupní propojovací válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Součástí je propojovací deska pro spojení se svěrákem. Délka 2000 mm, šířka 450 mm, 7 válců, nosnost 1000 kg/m.

O20 185 Kč
350-VZM-2000

Válečková dráha délka 2000 mm, šířka 450 mm. 4 pasivní válce a 1 elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP91 006 Kč
350 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O2 532 Kč
350 VN

Nitridovaný válec plného průřezu délka 450 mm. Příplatek za nitridaci 1 válce.

O2 252 Kč
350-RB

Boční váleček pevný, výška 200 mm, průměr 67 mm, s vlastním vedením v ocelových lištách délka 450 mm.

O3 150 Kč
350-RBS

Boční váleček posuvný, výška 200 mm, průměr 67 mm (nutný RB).

O2 333 Kč
350-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg.

O9 917 Kč
350-OZ 1000

Pracovní stůl, montovaný vedle svěráku pro odměřování polotovarů do 1m.

O15 133 Kč
350-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 6 ks vidiová deska boční LNKW 19-1198000,HF10
* 6 ks šroub k vid. desce US14
* 4 ks ložisko 6003 2RS
* 20 ks kartáč čisticí

O6 884 Kč
350 - NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O618 Kč
PAL2

Balení na paletě 2,4 m x 2,4 m.

O1 167 Kč
OBAL2

Obal – dřevěná bedna 2,4 m x 2,4 m.

O17 501 Kč

Ceny odpovídají ceníku No173 ExWorks – platnost od 1.9.2017. Ceny bez DPH a dopravy, výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.