PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání...

440x600 HORIZONTAL X-NC-2000
Předchozí 440x600 HORIZONTAL X-NC-2000 / Horizontal Další 1 051 530 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 470 475 330 475 305 x x
Tyč 250* 180* 130* 180* 130* x x
Profil horizontálně 610x410 490x415 320x410 495x415 305x425 610x255
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 4,0 20-100 6060x34x1,1 3835
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2900 2900 4880 4880 2140 2140 800

Vysoce produktivní, automatická dvousloupová hydraulicky ovládaná pásová pila.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo. Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 2000 mm. Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než (500 mm) v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech. Díky robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí a to jak profilů tak plných polotovarů.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným automatem- PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej- HMI SIEMENSTP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Pila umožňuje pracovat s dvěmi režimy:
  • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START a podavač se na zadanou pozici posune.
  • AUTOMATICKÝ REŽIM: podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až 1000 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit ve 20 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky ( řádky programu ).
 • Pila používá systém ATB= automatický transport nově založené tyče přesně do zóny řezu. Obsluha pily nemusí realizovat zaříznutí materiálu. Minimalizace času i nákladů.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví.
 • Automatický systém regulace (ASR) má dva základní režimy: ARP a RZP-2:
  - RZP-2 = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu. Obsluha může volit 2 strategie nastavení: DEFENZIVNÍ a OFENZIVNI.
  • DEFENZIVNÍ nastavení je vhodné pro řezání velmi tvrdých materiálů při použití karbidových pásů. Řezný posuv je na začátku a na konci řezu snížen.
  • OFENZIVNI nastavení podporuje výkonné řezání kulatin. Řezný posuv i rychlost pásu jsou na začátku a na konci řezu zvýšeny. Jde o podobný princip, jako u režimu ARP. Výhodou je možnost regulace rychlosti pilového pásu.
   - ARP = Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.
 • Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID.
  • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
  • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí. Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
 • Funkce RTO (rotuj na) pro automatické nastavení požadované pozice natočení ramene

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá inkrementální čidlo a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
 • Krok podání 2000mm, vícenásobné podání ( max. délka 30m)
 • Pohon podavače: elektromotorem a kuželové převodovky, přenos ozubeným kolem a ozubenou lištou, frekvenční měnič.
 • Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí inkrementálního čidla.
 • 440X600 HORIZONTAL X-NC-2000 II. Generace
  • Obsluha volí na displeji ovládacího panelu jednu z pěti základních rychlostí podavače.
  • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Podavačem prochází válečkový dopravník podpírající polotovar.
 • Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb čelistí podávacího svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je
  dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem). Druhá čelist je pevná.
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává
  veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí.
 • Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a hřebenového převodu, hydraulická fixace natočení. Funkce
 • RTO (rotuj na) s automatickým nastavením požadované pozice.
 • Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické
  pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Velký sklon pilového pásu oproti rovině svěráku. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň
  zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném
  nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto
  není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a chladicí emulzí.
 • Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Aktivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu je poháněn kladkou.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s
  frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele.
 • Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné
  drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i
  vysokozdvižným vozíkem nebo pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá hlavní funkce pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a
  zavírání svěráku, natáčí točnu pro úhlové řezy.

Základní výbava stroje:

 • RTS- regulace tlaku svěráku
 • Dva robustní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení. Umístění na výstupní
  straně.
 • Oplachovací pistole na špony.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze ramene se uvolní zóna řezu - otevře
se dlouhozdvihová čelist pevného svěráku, podavač odsune materiál od pevného svěráku a rameno se zvedne do zvolené
horní polohy). Následuje posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí
zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu).
Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá materiál.

KódPopisTypCena
SIEMENS

Rídící systém SIEMENS.

ST
PEGAS-ARP

Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.

ST
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
440x600-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
440x600-PUH<p>Hydraulick&eacute; nat&aacute;čen&iacute; ramene včetně hydraulick&eacute;ho fixov&aacute;n&iacute; pozice.</p>ST
RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST
440x600 RNT

Přední bezpečnostní kryt.

ST
440x600 RNT-Z

Zadní bezpečnostní kryt

OP21 585 Kč
440x600-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST11 667 Kč
440x600-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

OP66 000 Kč
440x600-VTT-D<p>Př&iacute;davn&yacute; vyna&scaron;eč tř&iacute;sek pro dlouh&eacute; tř&iacute;sky. Umožňuje transport tř&iacute;sek <br />do v&yacute;&scaron;ky 730 mm</p>OP52 000 Kč
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 500 Kč
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 167 Kč
440x600-HPP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák. 

OP30 277 Kč
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP8 751 Kč
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP8 401 Kč
VD-2000/620/89/6

Vstupní nebo výstupní  dráha, délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 350 kg/m.

O11 667 Kč
VD-V-620

Náhradní válec délky 620 mm.

O1 120 Kč
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 400 Kč
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O292 Kč
500-RDT 1000/620

Vstupní nebo výstupní dráha robustní. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, statická únosnost 1 700 kg/m. 

O17 034 Kč
500-RDT 2000/620

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O29 752 Kč
440x600-RDP-800/620

Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM.  Délka 800 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O32 785 Kč
440x600-RDZ-800/620

Výstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Délka 800 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O30 254 Kč
VZM-620

Elektromotorem poháněný válec šířky 620 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako dodatečné vylepšení dráhy RDT pro pozdější montáž. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP53 670 Kč
500-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O3 734 Kč
500-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm

O6 300 Kč
440x600 RB-RDP

Vertikální válec pro válečkovou dráhu 440x600 RDP.

O3 500 Kč
500-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.

O14 118 Kč
440x600 V-300-RDP

Přídavný válec pro dráhu RDP, délka 300 mm

O1 108 Kč
440x600 V-620-RDP

Přídavný válec pro dráhu RDP, délka 600 mm

O1 890 Kč
500-V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O3 279 Kč
440x600-GU1

Vodicí plocha materiálu v automatickém cyklu. Použití pouze s RDP.

O8 751 Kč
440-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 6 ks: vidiová deska boční LNKW 19-1198000,HF10
* 6 ks: šroub k vid. desce US14
* 8 ks: ložisko 6202 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí 80 mm

O5 740 Kč
440x600-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O618 Kč

Ceny odpovídají ceníku No173 ExWorks – platnost od 1.9.2017. Ceny bez DPH a dopravy, výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.