PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání...

500x750 HORIZONTAL SHI
Předchozí 500x750 HORIZONTAL SHI / Horizontal Další 581 200 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 500 500 330 500 300 x x
Tyč 400* 280* 200* 280* 190* x x
Profil horizontálně 750x480 500x480 330x480 500x480 300x480 750x450
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 20-100 6500x41x1,3 2000
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3300 3300 1700 1700 2150 2150 815


Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v poloautomatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo. Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech.

Řídící systém:
Stroj vybaven řídícím systémem s PLC MITSUBISHI a funkcí automatické regulace řezného posuvu BRP (rychlost ramene do řezu).
Kontrolní panel MITSUBISHI jako standardní vybavení využívá dotykový displej a PLC, které umožňuje poloautomatické řezy a zároveň i komunikaci s obsluhou.

Ovládací panel zobrazuje informace o řezném procesu na display:
- indikace cyklu (řezu),
- indikace BRP,
- indikace napnutí pásu,
- čas řezu,
- zatížení pohonu pásu v ampérech,
- rychlost pásu,
- měření časů řezu,
- seznam chybových hlášení. 

Možnosti uživatelského nastavení:
- automatické zastavení hydraulické jednotky
- mód pohybu ramene po ukončení řezu
- mód rychloposuvu ramene
- mód zpoždění řezného posuvu
- mód pohybu pásu
- mód pohybu svěráku po ukončení řezu
- diagnostika vstupu a výstupu.

Funkce STOP - řezání: umožňuje kdykoliv přerušit řez stisknutím tlačítka STOP. Rameno povyjede s běžícím pilovým pásem aniž by došlo k otevření svěráku.
Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu. Automatická (bezpečnostní) regulace řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení zatížení definované proudovým odběrem (ampery) automaticky zastaví řezný posuv.
Externě umístěný ovládací panel nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily. Dále je zde umístěn regulátor posuvu a další tlačítka možných příslušenství pily

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Pracovní pohyb mezi horní a dolní polohou je ovládaný pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky. Obsluha stroje ukládá pracovní polohy do paměti řídícího systému. Po dosažení dolní koncové polohy v poloautomatickém řezném cyklu se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěrákuzásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí.
Hydraulické natáčení pily pro úhlové řezy, hydraulická aretace
Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu MITSUBISHI. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 6 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
Pohon pilového pásu prostřednictvím kuželo-čelní převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem nebo pomocí jeřábu.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku, natáčí točnu pro úhlové řezy (příslušenství za příplatek).

Základní výbava stroje: 
Dva robustní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení.
Oplachovací pistole na špony.
Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
Motor with power 5,5 kW

Pohon pilového pásu 5,5 kW + kuželočelní převodovka

ST
MITSUBISHI
MITSUBISHI

Řídicí systém MITSUBISHI.

ST
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
500X750-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
RTR

Regulace  tlaku ramene. Slouží k optimalizaci řezných podmínek (mění velikost síly, kterou rameno tlačí pilový pás do materiálu) a tím šetří pilový pás.

ST
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
500x750-PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
500x750-SRZ-Z-HP

Přídavný hydraulický svěrák s horním přítlakem montovaný na dráhy RDT za řezem.

OP49 440 Kč
500x750-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

OP22 834 Kč
500X750-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

OP25 718 Kč
500x750-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Součástí je box na třísky.

OP70 040 Kč
500x750-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 730 mm

OP55 620 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O3 605 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 203 Kč
500x750-HP

Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. 

OP22 660 Kč
MINI LUBE
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP9 014 Kč
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP8 654 Kč
VD-2000/800/89/6

Vstupní nebo výstupní  dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm, 6 válců, nosnost 350 kg/m.

O13 220 Kč
VD-V-800

Náhradní válec délky 780 mm.

O1 383 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 442 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O301 Kč
500x750-RDT 1000/800
500x750-RDT 1000/800

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 800 mm, 5 válců. Statická únosnost 1700 kg/m.

O19 108 Kč
500x750-RDT 2000/800
500x750-RDT 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm, nosnost 1700 kg/m.

O36 053 Kč
500x750-RDM 2000/800
500x750-RDM 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP94 566 Kč
500x750-RDML 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP46 556 Kč
500x750-RDP-800<p>Vstupn&iacute; v&aacute;lečkov&aacute; dr&aacute;ha pro mont&aacute;ž k pile. Obsluha pily posunuje v&aacute;lečky na konzol&aacute;ch do optim&aacute;ln&iacute; polohy pro &uacute;hlov&eacute; řezy. V&aacute;lečky optim&aacute;lně podp&iacute;raj&iacute; kusy při kolm&yacute;ch řezech. <br />V limitn&iacute;ch &uacute;hlov&yacute;ch řezech je třeba někter&eacute; v&aacute;lce demontovat. Dr&aacute;ha obsahuje 3 v&aacute;lce L = 390 a 2 v&aacute;lce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.</p>O41 200 Kč
500x750-RDZ-800<p>V&yacute;stupn&iacute; v&aacute;lečkov&aacute; dr&aacute;ha pro mont&aacute;ž k pile. Obsluha pily posunuje v&aacute;lečky na konzol&aacute;ch do optim&aacute;ln&iacute; polohy pro &uacute;hlov&eacute; řezy. V&aacute;lečky optim&aacute;lně podp&iacute;raj&iacute; kusy při kolm&yacute;ch řezech. <br />V limitn&iacute;ch &uacute;hlov&yacute;ch řezech je třeba někter&eacute; v&aacute;lce demontovat. Dr&aacute;ha obsahuje 3 v&aacute;lce L = 390 a 2 v&aacute;lce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.</p>O41 200 Kč
VZM-800<p>Elektromotorem poh&aacute;něn&yacute; v&aacute;lec &nbsp;&scaron;&iacute;řky 800 mm s hydraulickc&yacute;m zdvihem materi&aacute;lu nad rovinu ostatn&iacute;ch v&aacute;lečkov&yacute;ch drah. Montuje se na dr&aacute;hy RDT m&iacute;sto dvou v&aacute;lců.</p>OP62 830 Kč
500x750-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 92 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O4 447 Kč
500x750-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 800 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 92 mm

O7 331 Kč
500x750-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg.

O18 484 Kč
500x750 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O4 507 Kč
OZP-L 2300 RDZ

Prodloužení odměřování OZP o 2,3 m. Montováno na dráhu RDZ (RDZM).

O5 973 Kč
OZP
OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O11 693 Kč
OZP-D
OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O28 565 Kč
OZS
OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Měření délka měřítkem a ryskou.

O25 970 Kč
OZS-D
OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Zobrazení nastavené délka digitálně.

O42 855 Kč
OZP-L

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.

O5 204 Kč
OZD-L

Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.

O7 800 Kč
500x750-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000, HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 2 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6003 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí

O7 944 Kč
500x750-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O637 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O3 005 Kč

Ceny odpovídají ceníku No181 ExWorks – platnost od 1.1.2018. Ceny bez DPH a dopravy, výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.