PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání...

600x1100 HORIZONTAL X
Předchozí 600x1100 HORIZONTAL X / Horizontal Další 1 306 000 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 620 620 500 650 490 x x
Tyč 550* 400* 300* 400* 300* x x
Profil horizontálně 1100x600 700x550 480x500 700x550 480x500 1100x400 700x400
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 20-100 9000x54x1,6 5200
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
4350 4350 2060 2060 2650 2650 800

600x1100 HORIZONTAL X je vysoce produktivní poloautomatická dvousloupová pásová pila. Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v poloautomatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo. Pila určená k dělení konstrukčních ocelí profilového průřezu. Díky své robustnosti je možné řezat i těžce obrobitelné, legované oceli.

Řídící systém:
Stroj je vybaven ovládacím terminálem MAHLER. Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým škrtícím ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje. Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
RZP = Systém umožňuje nastavit optimální řezný posuv v závislosti na poloze pásu materiálu. Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.
Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv na polovinu a dokončí řez.
Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily. Dále je zde umístěn regulátor řezného posuvu a další tlačítka ovládání příslušenství.

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu, nebo po zmáčknutí tlačítka.
Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu v místě obsluhy a mikrospínače. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do zadané horní polohy.
Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
Točna je robustní svařenec. Uložení točny na velmi robustním kuličkovém ložisku. Součástí ložiska je také věnec s ozubením. Součástí točny jsou 4 podpěrné válce. Minimalizují tření při manipulaci s materiálem skrz pilu.
Pohyb točny pro úhlové řezy pomocí rotačního hydromotoru, šnekové převodovky a převodu ozubenými koly s hydraulickou fixací natočení. Funkce RoTo (rotuj na pozici ) s automatickým nastavením točny do požadované pozice.
Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu MAHLER. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s desičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 7 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací obvodové rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem. Pozor: Pohon s planetovou převodovkou odpovídá pohonu se šnekovou převodovkou a motorem cca dvojnásobného výkonu.
Bezodpadní mazací systém jako standardní vybavení stroje. Systém řezné emulze je nabízen jako příslušenství, doporučujeme používat pouze na kolmé řezy plného materiálu.
Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Hydrocentrála umístěna na příčníku sloupů pily = lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily. Pohybuje ramenem do řezu, zdvihá rameno, otevírání a zavírání hlavní svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy.

Základní výbava stroje:
Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
600x1100-ECS

Provedení pro chlazení a mazání emulzí - čerpadlo emulze, nádrž na emulzí, okapové plechy.

O48 828 Kč
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

O8 654 Kč
600x1100-RDT 1000/1150
600x1100-RDT 1000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka válců 1150 mm, 3 válce, nosnost 2000 kg/m.

O48 996 Kč
600x1100-RDT 2000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 1150 mm, nosnost 1700 kg/m.

O66 097 Kč
600x1100-RDP 2000/1150

Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM.  Délka 2000 mm, šířka  1150 mm, nosnost 1700 kg/m.

O73 427 Kč
600x1100-VZMP 2000/1150

Vstupní elektromotorem poháněná dráha s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako vstupní propojovací díl válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné válečky pomocí řetězu  - nemůže dojít k protažení řetězů. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily – pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

O173 941 Kč
600x1100 RDP-S

Doplňující segment vstupní válečkové dráhy, který vyplní volnou plochu nutnou pro úhlové řezy. Segment je vhodný pro kolmé řezy.

O55 041 Kč
600x1100-RDZ 2000/1150

Výstupní  propojovací dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení pily. Délka 2000 mm, šířka 1150 mm, nosnost 1700 kg/m.

O73 499 Kč
600x1100-VZMZ 2000/1150

Výstupní, elektromotorem poháněná dráha s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako výstupní propojovací díl válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné válečky pomocí řetězu  - nemůže dojít k protažení řetězů. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily – pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

O173 941 Kč
600x1100-RDZ-S

Doplňující segment výstupní válečkové dráhy, který vyplní volnou plochu nutnou pro úhlové řezy. Segment je vhodný pro kolmé řezy.

O55 124 Kč
600x1100 - RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením.

O14 950 Kč
600x1100 - RBRSO14 950 Kč
600x1100-CS-H

Hydraulický svěrák montovaný na válečkovou dráhu.

O39 201 Kč
600x1100 - VO7 596 Kč
DMV

Krytování mezer válců válečkové dráhy RDT (1 kus)

O4 663 Kč
600x1100-VZM

Válečková dráha délka 900 mm, šířka 1150 mm. 4 pasivní válce a 1 elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

O120 043 Kč
1100 PD1-M4

Příčný dopravník délka 4 000 mm, elektromotorem ponáhěný manipulační vozík s hydraulicky zdvihanou lištou, která manipulovanou tyč zvedne, bezkontaktně přesune nad válečky dráhy a potom tyč položí. Manuální ovládání zdvihu a posuvu.

O208 227 Kč
1100 PD1-M8

Příčný dopravník délka 8 000 mm, elektromotorem ponáhěný manipulační vozík s hydraulicky zdvihanou lištou, která manipulovanou tyč zvedne, bezkontaktně přesune nad válečky dráhy a potom tyč položí. Manuální ovládání zdvihu a posuvu.

O244 977 Kč
1100 PD1-L4

Příčný dopravník délka 4 000 mm, manipulační vozík s hydraulicky zdvihanou lištou, která manipulovanou tyč zvedne, bezkontaktně přesune nad válečky dráhy a potom tyč položí. Pohon a ovládání zajišťuje PD1-M

O110 249 Kč
1100 PD1-L8

Příčný dopravník délka 8 000 mm, manipulační vozík s hydraulicky zdvihanou lištou, která manipulovanou tyč zvedne, bezkontaktně přesune nad válečky dráhy a potom tyč položí. Pohon a ovládání zajišťuje PD1-M-

O146 986 Kč
OZP 2000
OZP 2000

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické.

O48 071 Kč
OZP-D 2000
OZP-D 2000

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické.

O68 813 Kč
OZS 2000
OZS 2000

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Měření délka měřítkem a ryskou.

O66 217 Kč
OZS-D 2000
OZS-D 2000

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Zobrazení nastavené délka digitálně.

O83 101 Kč
OZP-L 2000
OZP-L 2000

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.

O10 395 Kč
OZD-L 2000
OZD-L 2000

Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.

O15 624 Kč
600x1100-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000,HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 10 ks šroub k vid. desce US14
* 12 ks ložisko 61904 2RS
* 10 ks kartáč čisticí průměr 150 mm

O19 421 Kč
600x1100-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O853 Kč

Ceny odpovídají ceníku No181 ExWorks – platnost od 1.1.2018. Ceny bez DPH a dopravy, výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.