PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 540 HORIZONT X
Předchozí 540 HORIZONT X / Horizont Další 1 151 429 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 540 510 350 510 310 750x450
Profil horizontálně 750x490 510x490 350x490 510x490 310x490 750x450
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 15-150 6880x41x1,3 2400
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3580 4696 1756 1756 2400 2510 810
 • Vysoce produktivní, poloautomatická dvousloupová pásová pila.
 • Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné 150°vlevo, 90°kolmý řez, 30°vpravo (+/- 60 stupňů).
 • Pila je určená pro řezání tyčí plného materiálu i profilů.
 • Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech. Pila je určena k řezání rovných tyčí z ocelového materiálu.

 

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 . Pohon pilového pásu a pohyb ramene je kompletně řízen a poháněn technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Velikost displeje 7´ (93mm x 153mm)
 • Pila pracuje v poloautomatickém režimu: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servodriveru, servomotoru, kuličkového šroubu a předepnuté matice umístěné na rameni pily. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,,podříznutí ´´.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí. Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
  • Funkce RTO (rotuj na) pro automatické nastavení požadované pozice natočení ramene.
  • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na konzole v bezpečné pozici, panel je nezávislý na poloze točny při úhlovém řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel obsahuje digitální displej řídícího systému pily a velmi kvalitní foliovou klávesnici. Klávesnice slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráků, pohyb podavače a točny) a pro spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je dále vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily.
  • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.
  • Ovládání 24V

 Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby plně podporovala efektivní využití karbidových pilových pásů. Pásová pila má robustní konstrukci umožňující extrémní namáhání ve výrobních podmínkách. Všechny komponenty stroje jsou konstruovány a optimalizovány s cílem minimalizace vibrací a umožnění maximálního řezného výkonu stroje.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rozsah rychlosti pohybu pilového pásu 15 – 150m/min.
 • Pohon pilového pásu pomocí kuželočelní převodovky, asynchronního motoru a frekvenčního měniče.
 • Externí chlazení pohonu pilového pásu ventilátorem.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností.
 • Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu, předepnuté matice, šnekové převodovky a servopohonu
 • Pilový pás je vedený po robustních litinových kladkách.
 • WRS – Vyztužení uložení kladek - hnací kladka uložena přímo na výstupní hřídeli převodovky. Kladka je oboustranně podepřena ložiskovým uložením =minimalizace zatížení uložení hřídele. Napínací kladka je na obou koncích středového čepu uchycena/napínaná dvěma hydraulickými válci =výrazné snížení namáhání a prodloužení životnosti uložení. Uložení napínací kladky je bezvůlové =kuželíková ložiska zajištěná KM maticí.
 • Rameno používá systém odměřování pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní pracovní poloha se nastavuje obsluhou pily numericky do řezného programu.
 • Pila používá k určení pozice ramene absolutní rotační enkodér =odpadá potřeba referencování pozice při zapnutí stroje.
 • Dolní poloha je určena pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
 • Dvě robustní opěrné čelisti svěráku.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace tlaku na manometru
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a lineárního vedení, ozubeného hřebene a ozubeného disku.
 • Ovládání nastavení úhlů:
  • Posuvem přes tlačítko na požadovaný úhel (rychloposuv/pomaloposuv)
  • Pomocí funkce RTO (rotuj na pozici) s automatickým nastavením požadované pozice natočení ramene.
 • Hydraulická aretace pozice „zámkem“"
 • Úhly natočení točny zobrazeny na display kontrolního panelu Siemens. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.
 • Optimalizace pohybu třísek do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách. Stavitelná vodítka s nulovou vůlí při řezu, předpětí pomocí talířových pružin.
 • Robustní příruba s uložením hnací hřídele prostřednictvím válečkového ložiska.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 7 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a svazků a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 3 vozíky) s vysokou únosností.
 • Nový způsob uložení vodítek – řešení s regulačním mezikusem.
 • BGT-S – mechanický přítlak pilového pásu ve vodítkách pomocí talířových pružin.
 • Prostor mezi vodítkem pilového pásu a kladkou je opatřen krytem, který chrání obsluhu před pohybujícím se pilovým pásem. Kryty zároveň chrání okolní prostor před odpadávajícími třískami a chladicí emulzí.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu. Napínací sílu zajišťují 2 hydraulické válce.
 • Automatická Indikace správného napnutí pilového pásu pomocí tlakového čidla.
 • Čistící kartáč poháněný v základním provedení pasivně od kladky, za příplatek elektromotorem.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrospínače otevření krytů kladek.
 • Hydrocentrála umístěná vně podstavce – lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily : otevírá a zavírá hlavní svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy a fixuje točnu v nastaveném natočení. Čerpadlo hydraulického oleje je umístěno mimo olejovou nádrž.
 • Dva válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení. Umístění na výstupní straně.
 • Karoserie, která kryje pohyby zadní části ramene. Karoserie minimalizuje rizika poranění i znečištění okolí pily třískami a řeznou emulzí.
 • Bezpečnostní optická závora zajišťuje ochranu obsluhy v celém rozsahu pohybu točny a ramene. Optická linka v celé délce pily v místě obsluhy.
 • Oplachovací pistole na špony.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.

 Základní výbava stroje:

 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.
KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
540-HMI+FK

HMI=barevný ovladací displej s funkcí Touch screen. FK=Foliová klávesnice s tlačítky pro frekventované pohyby.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

O10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

O22 103 Kč
540-OPS
540-OPS

Ochranný kryt ovl.panelu. Deska z tenkostěnného plechu montovaná na panty.

O2 125 Kč
540-OPE
540-OPE

Umístění ovládacího panelu na volně umístěné samonosné konzole.

OP13 079 Kč
540-F
540-F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
540-DRIVE
540-DRIVE

Pohon pilového pásu 5,5 kW + kuželočelní převodovka

ST
540-HM-DRIVE
540-HM-DRIVE

Pohon pilového pásu 7,5 kW + kuželočelní převodovka optimální pro plné využití karbidového (HM) pilového pásu. Kalkulováno jako příplatek.

OP16 349 Kč
540-H-WRS
540-H-WRS

Vyztužení uložení kladek. Čep napínací kladky je vyztužen přídavným hydraulickým válcem, hřídel hnací kladky je vyztužena ložiskem a nosníkem montovaným k rameni. 

ST
540-NPH-2
540-NPH-2

Hydraulické napínání pilového pásu s dvěmi hydraulickými válci umístěnými na obou stranách napínací kladky pilového pásu.

ST
540-BCA-7
540-BCA-7

Sklon pilového pásu (ramene) 7stupňů. Optimální řešení pro řezání profilů a svazků, neutrální řešení pro řezání kulatin.

ST
540-IRP
540-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
540-BSB SERVO
540-BSB SERVO

Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
540-CDC
540-CDC

Základní databáze řezných parametrů. Obsluha zadává do parametrů řezného programu jakost materiálu a rozměr materiálu, pila kalkuluje řezný posuv, rychlost pásu a velikost zubů.

ST
540-KKR
540-KKR

Kontrola kolmosti řezu.

OP31 717 Kč
540-IMB
540-IMB

Indikace pohybu pilového pásu. Pokud se zasekne pilový pás, protáčí se hnací kladka a stojí napínací kladka. Funkce ochrání pilový pás tím, že zastaví posuv ramene do řezu

OP2 616 Kč
540-HPV
540-HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
540-PCK
540-PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
540-H-ECK
540-H-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem. D=125 mm. Řemenový převod, 790 RPM.

OP40 545 Kč
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
540-PUH+PUD+RTO
540-PUH+PUD+RTO

PUH=Hydraulické ovládání pohybu točny včetně hydraulického fixování pozice.
PUD=Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.
RTO=automatický posuv točny na zadanou hodnotu úhlu.

ST
540-PVP
540-PVP

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - vstupní (levá) strana.

ST
540-PVZ
540-PVZ

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní (pravá) strana.

ST
540-CLT
540-CLT

Automatické mazání pohybu točny upraveným systémem MINI-LUBE 

OP22 888 Kč
540-CSE

Středový díl točny (prořezový segment). CSE = central segment.

OP13 936 Kč
540-GPP
540-GPP

Podpěrná deska odříznutého materiálu před řezem. Pouze pro řezání kolmých řezů, montuje se místo podpěrného válce PVP. 

O4 905 Kč
540-GPZ
540-GPZ

Podpěrná deska odříznutého materiálu za řezem. Pouze pro řezání kolmých řezů, montuje se místo podpěrného válce PVZ. 

O3 597 Kč
540-RTS
540-RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
540-VTT
540-VTT

Univerzální tlačný vynašeč třísek bez středové trubky. Součástí je jeden kus BOX-TRI-L2

OP47 085 Kč
540-VTT-D
540-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky.  Použitelný pouze s 540-VTT.

OP60 320 Kč
540-H-LSG
540-H-LSG

Optický ochranný plot, který chrání obsluhu stroje před pohyby součástí pily v automatickém cyklu.
Funkce LSG je zajištěna pomocí 3 sad optických senzorů LEUZE. Automatický cyklus stroje se přeruší, pokud dojde k přerušení optického paprsku. LSG je umístěna v blízkosti ovladacího panelu ( přední část stroje ).

OP58 240 Kč
540-H-LSG-Z
540-H-LSG-Z

LSG-Z je optický ochranný plot umístěný za pilou.

OP58 240 Kč
540-HP1
540-HP1

Bezkolizní dlouhozdvihový horní přítlak. Umístěn na otočné části pily ( točně ). Pohyb čelisti po 2 kolejnicích a 4 vozících lineárního vedení. Příčný posuv: volné uložení na lineárním vedení, manuální nastavení pozice. **není možné použít při CNC řezání úhlových řezů

OP88 284 Kč
540-HP2
540-HP2

Bezkolizní dlouhozdvihový horní přítlak. Umístěn na přídavném rámu na pile mezi řez a podavač. Pohyb čelisti po 2 kolejnicích a 4 vozících lineárního vedení. Zkonstruován pro řezání svazků, pila osazená tímto zařízením dokáže řezat úhlové řezy 45 st. s omezeným otočením točny pouze vlevo. Jednoduchá demontáž, transport jeřábem.

OP104 632 Kč
SRZ-Z-800
SRZ-Z-800

Přídavný svěrák montovaný na standartní válečkovou dráhu RDT. Dlouhozdvihová čelist (zdvih 800mm) ovládaná hydraulickým válcem. Ovládání čelisti je spřaženo s čelistí hlavního svěráku pily.

OP73 570 Kč
SRZ-Z-HP-800

Přídavný svěrák s horním upínáním, montovaný na standartní válečkovou dráhu RDT. 

OP156 948 Kč
MINI LUBE 41
MINI LUBE 41

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 41 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP19 619 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

O15 086 Kč
540-H-QPARTS

Sada dílů pro běžnou údržbu stroje:
* 10 ks tvrdokovová deska HF10 (pegas kód: 016.000.003)
* 2 ks šroub M5 k vidiové desce (pegas kód: 050.000.001)
* 8 ks ložisko 6003 2RS (pegas kód: 015.000.034)
* 20 ks ocelový čistící kartáč pro bimetalové pásy, D=80mm (pegas kód: 060.000.006)
- HORIZONT st / (HORIZONT op - v případě ECK, D=125mm (pegas kód: 060.000.271)

O15 600 Kč
540-H-SET M42
540-H-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě SPECTRA M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6880x41x1,3

O15 334 Kč
540-SET M51
540-SET M51

Set 10 pásů v kvalitě DURATEC M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6880x41x1,3

O17 509 Kč
540-H-NAV
540-H-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
VD-2000/800/89/6
VD-2000/800/89/6

Vstupní nebo výstupní dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm, 6 válců,
nosnost 350 kg/m.

O26 000 Kč
VD-V-800
VD-V-800

Náhradní válec délky 780 mm.

O1 697 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 771 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O436 Kč
540 RDL 1000
540 RDL 1000

LEVÁ PROPOJOVACÍ válečková dráha. Zajišťuje propojení pily s RDT, RDM.  Délka 1000 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 850 kg/m. Obsahuje funkci samočinného posouvání 3 podpěrných válců při úhlovém natočení pily. Uložení 3 válců na lineárním vedení.

O71 935 Kč
540 RDR 1000
540 RDR 1000

PRAVÁ PROPOJOVACÍ dráha  válečková dráha. Zajišťuje propojení pily s RDT, RDM. Délka 1000 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 850 kg/m. Obsahuje funkci samočinného posouvání 3 podpěrných válců při úhlovém natočení pily. Uložení 3 válců na lineárním vedení.

O71 935 Kč
500x750-RB-RDR/L

Boční válec s konzolou pro montáž na válečkovou dráhu RDR/RDL

O6 431 Kč
500x750-RDT 1000/800
500x750-RDT 1000/800

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 800 mm, 5 válců. Statická únosnost 1700 kg/m.

O45 014 Kč
500x750-RDT 2000/800
500x750-RDT 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm, nosnost 1700 kg/m.

O73 025 Kč
500x750-RDM 2000/800
500x750-RDM 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP177 657 Kč
500x750-RDML 2000/800
500x750-RDML 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP100 273 Kč
VZM-800
VZM-800

Elektromotorem poháněný válec  šířky 800 mm s hydraulickcým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Montuje se na dráhy RDT místo dvou válců.

OP184 080 Kč
500x750-RBR
500x750-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 92 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O7 280 Kč
500x750-RBRS
500x750-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 800 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 92 mm

O9 264 Kč
500x750-RDH
500x750-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg.

O23 978 Kč
500x750 V
500x750 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O6 540 Kč
500x750-OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou. Pracuje pouze s OZP-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O15 203 Kč
500x750-OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky. Pracuje pouze s OZD-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O30 407 Kč
500x750-OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O24 559 Kč
500x750-OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZSD-L.

O42 979 Kč
500x750-OZP-L-RDZ

Odměřování pro OZP,  montované na PRVNÍ dráhu.

O4 550 Kč
500x750-OZP-LE-RDZ

Odměřování pro OZP, montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O5 200 Kč
500x750-OZD-L-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ dráhu.

O6 500 Kč
500x750-OZD-LE-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O7 150 Kč
500x750-OZS-L-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ dráhu.

O9 750 Kč
500x750-OZS-LE-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O10 400 Kč
500x750-OZSD-L-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ dráhu.

O11 700 Kč
500x750-OZSD-LE-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O12 350 Kč
500x750-OZP-L 1000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky  1m.  

O4 561 Kč
500x750-OZP-L 2000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky 2 m.  

O6 385 Kč
500x750-OZP-LE 1000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 1 m.  

O6 385 Kč
500x750-OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O7 368 Kč
500x750-OZD-L 1000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky  1m.  

O8 320 Kč
500x750-OZD-L 2000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky 2 m.  

O14 560 Kč
500x750-OZD-LE 1000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O12 480 Kč
500x750-OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O14 560 Kč
500x750-OZS-L 1000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky  1m.  

O12 163 Kč
500x750-OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O15 203 Kč
500x750-OZS-LE 1000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O13 683 Kč
500x750-OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m. 

O16 724 Kč
500x750-OZSD-L 1000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky  1m.  

O13 683 Kč
500x750-OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m.  

O18 244 Kč
500x750-OZSD-LE 1000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ poslední dráhu délky 1 m. 

O16 724 Kč
500x750-OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O21 285 Kč
500x750-RDT-XY1

Poháněný válečkový dopravník (1 x VZM-800) délky 7500 mm se 4 poháněnými příčnými dopravníky L = 4000 mm. Jednosměrný tok materiálu. Manuální ovládání.

OP1 246 670 Kč

Ceny odpovídají ceníku No232 ExWorks – platnost od 1.1.2023. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 232, platná od 1.1.2023. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo