PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 340 KATANA A-CNC-R
Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 340 KATANA A-CNC-R
Předchozí 340 KATANA A-CNC-R / Katana Další Již není v prodeji
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 350 350 230 x x x x
Tyč 250* 180* 130* x x x x
Profil horizontálně 500x340 400x340 220x340 x x 500x340
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! Součástí pily je přední bezpečností kryt RNT, m= 395 kg.
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 3,0 20-100 4780x34x1,1 2050
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2900 3050 2500 2900 1820 2050 800

Vysoce produktivní automatická pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu. Pohyb podavače pomocí kuličkového šroubu. Pohyb ramene a svěráků je ovládán hydraulicky.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech v automatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné o od 0 do +60 stupňů vpravo. Nastavení a aretace úhlů je manuální. Pila řeže úhlové řezy v poloautomatickém režimu, s využitím automatického pohybu podavače na zvolenou polohu ( GTO ).
Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 1000 mm ( jeden krok podavače ) . Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než 500 mm v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech.

Řídicí systém:
Stroj je vybaven programovatelným PLC MITSUBISHI FX5U. Pohon pilového pásu a pohyb podavače jsou kompletně řízeny frekvenčními měniči MITSUBISHI.
Barevný dotykový displej- HMI MITSUBISHI GT 2104 umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadání 15 programů pro rychlé nastavování délek.
Způsob podání materiálu: NORMAL nebo INCREMENTAL, časově optimalozované podání TOF.
Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle.
Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu. Automatická (bezpečnostní) regulace řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení zatížení definované proudovým odběrem (ampery) automaticky zastaví řezný posuv.
Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily a dalšími dvěma pro její spuštění. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí hydraulického válce.
Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
Pilový pás oproti rovině svěráku má sklon 4 stupně. Sklon pásu zajišťuje vyšší výkon a zvyšuje životnost pilového pásu při řezání profilů.
Rameno používá pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem inkrementální čidlo s magnetickou páskou. Určení horní polohy je zadáním numerické hodnoty do řezného programu
Dolní poloha pomocí dorazu a mikrospínače. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno automaticky vrátí do horní polohy.
Hlavní svěrák je odlitek, robustní litinová čelist pro fixaci polotovaru
Litinová čelist hlavního svěráku je v suvném vedení a jeho pohyb zajišťuje dlouhozdvihový hydraulický válec.
Pro nastavení tlaku svěráku slouží regulační ventil a nastavený tlak je indikován na příslušném manometru.
Velmi robustní podavač s krokem podání 1000 mm se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
Pohon podavače: frekvenční měnič, elektromotor s enkoderem, převod pomocí ozubeného řemene, kuličkový šroub, matice kuličkového šroubu na podavači.
Podavač je uložen na 2 osách předepnutého lineárního vedení a jeho pohyb zajišťuje kuličkový šroub poháněný elektromotorem s enkoderem a frekvenčním měničem. Převod mezi kuličkovým šroubem a elektromotorem je řešen pomocí ozubeného řemene (matice kuličkového šroubu je na podavači).
Pozice podavače je snímána pomocí rotačního enkoderu. Obsluha volí jednu ze tří rychlostí podavače. Pro precizní polohování dojíždí podavač do cílových poloh mikroposuvem, akcelerační a decelerační rampu realizuje frekvenční měnič.
O indikaci materiálu v podavači se stará optické čidlo, které oznamuje jeho přítomnost. Pokud materiál v podavači není, signál z čidla se odrazí zpět do čidla od odrazového sklíčka, které je umístěno na pevné čelisti. Pila přestane materiál podávat a čeká na jeho vložení.
Podávaný polotovar podpírají v pile 4 podpěrné válečky. Tři podpěrné válečky se automaticky posunují spolu s podavačem do optimální polohy. 1 váleček je stabilní. Je umístěn na vstupu materiálu do pily
Podávací svěrák je robustní odlitek. Litinová čelist zajišťuje bezpečné upnutí materiálu.
Pohyb litinové čelisti podávacího svěráku v suvném vedení, pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce. Tělo svěráku podavače je k podavači uloženo plovoucím způsobem pro eliminaci křivosti podávaného materiálu.
Točna je robustní svařenec a na podstavci je uložena pomocí robustního hřídele a přesných dvouřadých ložisek.
Natáčení ramene pro úhlové řezy je manuální, fixace natočení je manuální.
Úhly natočení ramene jsou zobrazeny na display HMI MITSUBISHI, který je umístěn na ovládacím panelu pily. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s tvrdokovovými destičkami a naváděcími ložisky.
Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku jsou 4 stupně. Sklon pásu zajišťuje vyšší výkon a zvyšuje životnost pilového pásu při řezání profilů.
Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
Nosník vodítka pásu je nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je manuální. Obsluha též aretuje vodítko v nastavené poloze.
Nosník vodítka se pohybuje pomocí širokého lineárního vedení (1 kolejnice, 2 vozíky) s vysokou únosností.
Pila je osazena kryty, které chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a řeznou emulzí.
Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu pomocí mikrospinače.
Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou vysokozdvižným vozíkem nebo pomocí jeřábu.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá pohyby ramene a čelistí svěrákú.

Základní výbava stroje:
Dva válce pro podpěru řezaných polotovarů. Jsou posuvné tak, aby nezavazely točně při úhlových řezech. Posuv válců pomocí lineárního vedení
Oplachovací pistole na třísky.
Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, dolní poloha ramene, rameno se zvedne do horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače se otvírá, podavač se posunuje na pozici definovanou pro podání dalšího kusu a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řezný posuv ramene. prosím ověřit v reálném stavu

KódPopisTypCena
MITSUBISHI NC
MITSUBISHI NC

Řídicí systém MITSUBISHI s velikostí displeje 4,3".

ST
F
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
340-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

OP
340-VTT
340-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

OP
PEGAS-BRP
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
340-ECK
340-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

OP31 580 Kč
340-PVZ
340-PVZ

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní strana.

ST
RTS-A
RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST16 619 Kč
340-IRP
340-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min). ŘS zobrazuje na displeji aktuální řezný posuv v mm/minutu, tato funkce umí pomocí zmačknutí tlačítek na displeji uložit do paměti ŘS horní pracovní polohu ramene, … v případě aktivace parametru umí uložit do paměti ŘS i dolní pracovní polohu ramene. Dále dokáže zobrazit aktuální výškovou pozici ramene ( pilového pásu ) v mm.

ST
340-BSF
340-BSF

Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu.

ST
340-RNT
340-RNT

Přední bezpečnostní kryt

ST
340-RNT-Z
340-RNT-Z

Zadní bezpečnostní kryt.

OP12 022 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O8 320 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O7 485 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O2 912 Kč
340-HP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce upíná polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák. 

OP
MINI LUBE
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP9 014 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
VD-2000/520/60/6O
VD-2000/520/60/10O
VD-V-520
VD-V-520

Náhradní válec délky 520 mm.

O664 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 771 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O436 Kč
RDT 1000/520
RDT 1000/520

Robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válce 520 mm, 3 válce, nosnost 2100 kg/m.

O32 240 Kč
RDT 2000/520
RDT 2000/520

Robustní dráha, délka 2000 mm, šířka válců 520 mm, 5 válců, nosnost 2100 kg/m.

O45 760 Kč
360-RB
360-RB

Boční váleček pevný, výška 200 mm, průměr 67 mm, s vlastním vedením v ocelových lištách délka 520 mm. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O7 280 Kč
360-RBS
360-RBS

Boční váleček posuvný, výška 200 mm, průměr 67 mm (nutný RB). NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O9 308 Kč
360-RDH
360-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O20 000 Kč
360 V
360 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O4 469 Kč
OZP
OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O15 203 Kč
OZP-D
OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O30 407 Kč
340-QPARTS-PCK

Sada dílů pro běžnou údržbu stroje:
* 6 ks tvrdokovová deska boční LNKW 19-1198000, HF10
* 6 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6202 2RS
* 20 ks kartáč čisticí

O7 260 Kč
340-NAV
340-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč

Ceny odpovídají ceníku No241 ExWorks – platnost od 1.1.2024. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO241, platná od 1.1.2024. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Logo