PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 340 KATANA X-CNC-LR
Předchozí 340 KATANA X-CNC-LR / Katana Další 1 244 286 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 350 350 230 350 x x x
Profil horizontálně 500x340 380x340 220x340 220x340 x 500x180
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! Součástí pily je přední bezpečností kryt RNT, m= 395 kg.
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 3,0 20-100 4780x34x1,1 2150
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2500 3030 2720 3150 1870 2000 800

Vysoce produktivní automatická pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.

Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v automatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +60 stupňů vpravo a od 0 do 45 stupňů vlevo. 

Automatické natáčení úhlových řezů je součástí řezného programu. Pohyb podavače pomocí kuličkového šroubu. Pohyb ramene pomocí kuličkového šroubu. Natáčení ramene pro úhlové řezy pomocí ozubeného soukolí. Pohyby svěráků a fixace natáčení je ovládána hydraulicky.

Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 1000 mm ( jeden krok podavače ). Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí včetně automatického natáčení úhlů. Při úhlovém řezání tyčí kratších než 500 mm v automatickém cyklu: stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.

Pila je určena k řezání ocelového materiálu. Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy. Zde  doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej- HMI SIEMENS TP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Pila umožňuje pracovat s dvěma režimy:
  • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
  • AUTOMATICKÝ REŽIM: podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání, pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit 200 programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče, hodnoty úhlů a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 99 řádcích, pila automaticky podá různě zadané délky. Řídící systém zobrazuje realizovatelnost zadaných úhlů prostřednictvím  náčrtu.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servodriveru, servomotoru, kuličkového šroubu a předepnuté matice umístěné na rameni pily. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu. Obsluha může volit 2 strategie nastavení: DEFENZIVNÍ nastavení je vhodné pro řezání velmi tvrdých materiálů při použití karbidových pilových pásů. Řezný posuv je na začátku a na konci řezu snížen. OFENZIVNÍ nastavení podporuje výkonné řezání kulatin. Řezný posuv i rychlost pásu jsou na začátku a na konci řezu zvýšeny. Jde o podobný princip, jako u režimu ARP. Výhodou je možnost regulace rychlosti pilového pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
 • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráku a točny) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí broušeného kuličkového šroubu.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák je odlitek, robustní litinová čelist pro fixaci polotovaru. Svěrák je opatřen podélným pohybem. Svěrák se pohybuje po stejném lineárním vedení, jako podavač. Pohyb svěráku směrem od pilového pásu je nutný při nastavení úhlového řezu vlevo. Pro kolmé řezy a úhlové řezy vpravo zůstává svěrák ve výchozí pozici. Podélný pohyb svěráku je realizován pomocí hydraulického válce. Poloha je odměřována pomocí magnetické pásky a inkrementálního snímače ELGO.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Velmi robustní podavač s krokem podání 970 mm se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
 • Pohon podavače: frekvenční měnič, elektromotor s enkoderem, převod pomocí ozubeného řemene, kuličkový šroub, matice kuličkového šroubu na podavači.
 • Podavač je uložen na 2 osách předepnutého lineárního vedení.
 • Pozice podavače je snímána pomocí rotačního enkoderu. Obsluha volí jednu z pěti rychlostí podavače. Pro precizní polohování dojíždí podavač do cílových poloh mikroposuvem, akcelerační a decelerační rampu realizuje frekvenční měnič.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Podávaný polotovar podpírají v pile 4 podpěrné válečky. Tři podpěrné válečky se automaticky posunují spolu s podavačem do optimální polohy. 1 váleček je stabilní. Je umístěn na vstupu materiálu do pily
 • Podávací svěrák je robustní odlitek. Litinová čelist zajišťuje bezpečné upnutí materiálu.
 • Litinová čelist podávacího svěráku je v suvném vedení a jeho pohyb zajišťuje dlouhozdvihový hydraulický válec. Tělo svěráku podavače je k podavači uloženo plovoucím způsobem pro eliminaci křivosti podávaného materiálu.
 • Točna je robustní svařenec a na podstavci je uložena pomocí robustního hřídele a přesných dvouřadých ložisek.
 • Natáčení ramene pro úhlové řezy je realizováno pomocí ozubeného převodu, poháněného elektromotorem se šnekovou převodovkou. Elektromotor je řízený frekvenčním měničem.
 • Úhly natočení točny zobrazeny na display kontrolního panelu Siemens. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s tvrdokovovými destičkami a naváděcími ložisky.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku jsou 4 stupně. Sklon pásu zajišťuje vyšší výkon a zvyšuje životnost pilového pásu při řezání profilů.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu je nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je manuální. Obsluha též aretuje vodítko v nastavené poloze.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí širokého lineárního vedení (1 kolejnice, 2 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pila je osazena kryty, které chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a řeznou emulzí.
 • Hydraulické napínání pilového pásu. Pás se napíná pomocí ovládací páčky na ventilu umístěném na rameni pily.
 • Automatická Indikace správného napnutí pilového pásu pomocí tlakového čidla, regulátoru a tlakoměru.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min.  Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou vysokozdvižným vozíkem nebo pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá pohyby svěráků, hydraulického napínání pilového pásu a fixace točny.
 • Úhly natočení ramene jsou zobrazeny na display ovládacího panelu pily. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Základní výbava stroje:

 • Dva válce pro podpěru řezaných polotovarů. Jsou posuvné tak, aby nezavazely točně při úhlových řezech. Posuv válců pomocí lineárního vedení
 • Oplachovací pistole na třísky.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, dolní poloha ramene, rameno se zvedne do horní polohy. Následuje posun materiálu pomocí podavače (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače se otvírá, podavač se posunuje na pozici definovanou pro podání dalšího kusu a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řezný posuv ramene..

KódPopisTypCena
F
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP22 103 Kč
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
340-VTT
340-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

ST23 975 Kč
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
340-ECK
340-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

OP31 580 Kč
340-PVZ
340-PVZ

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní strana.

ST
RTS-A
RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST15 248 Kč
340-IRP
340-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min). ŘS zobrazuje na displeji aktuální řezný posuv v mm/minutu, tato funkce umí pomocí zmačknutí tlačítek na displeji uložit do paměti ŘS horní pracovní polohu ramene, … v případě aktivace parametru umí uložit do paměti ŘS i dolní pracovní polohu ramene. Dále dokáže zobrazit aktuální výškovou pozici ramene ( pilového pásu ) v mm.

ST
340-ATB

Automatický posun materiálu přesně do zóny řezu.

OP17 708 Kč
340-BSF
340-BSF

Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu.

ST
340-BSB
340-BSB

Pohyb ramene pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu a servopohonu

ST
340-LSG

Optický ochranný plot, který chrání obsluhu stroje před pohyby součástí pily v automatickém cyklu.
Funkce LSG je zajištěna pomocí 3 sad optických senzorů LEUZE. Automatický cyklus stroje se přeruší, pokud dojde k přerušení optického paprsku. LSG je umístěna v blízkosti ovladacího panelu ( přední část stroje ).

ST58 240 Kč
340-LSG-Z

LSG-Z je optický ochranný plot umístěný za pilou.

O58 240 Kč
340-KKR

Kontrola kolmosti řezu. Inkrementální snímač je umístěn nad pilovým pásem, měří vychýlení pilového pásu. Řídící systém reguluje řezný posuv.

OP29 237 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O8 320 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O7 485 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O2 912 Kč
340-HP-X

Hydraulické horní upínání. Pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce upíná polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.  Pouze pro pilu X-CNC.

OP76 016 Kč
MINI LUBE 27-34
MINI LUBE 27-34

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP15 203 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
340-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 6 ks vidiová deska boční LNKW 19-1198000, HF10
* 6 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6202 2RS
* 20 ks kartáč čisticí

O7 260 Kč
340-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 4780x34x1,1

O8 704 Kč
340-SET M51

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 4780x34x1,1.

O9 880 Kč
340-NAV
340-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
VD-2000/520/60/6
VD-2000/520/60/6

Vstupní nebo výstupní dráha, délka 2000 mm, šířka 520 mm, 6 válců, nosnost
250 kg/m.

O18 720 Kč
VD-2000/520/60/10O
VD-V-520
VD-V-520

Náhradní válec délky 520 mm.

O664 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 771 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O436 Kč
RDT 1000/520
RDT 1000/520

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 520 mm. Statická únosnost 1000 kg/m. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O32 240 Kč
RDT 2000/520
RDT 2000/520

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 520 mm, nosnost 1000 kg/m. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O45 760 Kč
SYNC-1
SYNC-1

Funkce synchronizace pohybu podavače pily v automatickém cyklu a pohybu válečků poháněné dráhy RDM

OP30 160 Kč
RDM 2000/520
RDM 2000/520

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 520 mm, délka 2000 mm, nosnost 1000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP133 120 Kč
RDML 2000/520
RDML 2000/520

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 520 mm, délka 2000 mm, nosnost 1000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP68 640 Kč
RBR 280/520

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 67 mm s vlastním rámem. Montovaný na dráhu RDT/RDM 2000. Není možné montovat na dráhy VD.

O7 280 Kč
RBRS 280

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a fixací, montovaný na RBR. Výška 280 mm, průměr 67 mm. Není možné montovat na dráhy VD.

O9 308 Kč
VZM-520

Elektromotorem poháněný válec šířky 520 mm s hydraulickcým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Pracuje pouze s RDT. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. VZM je hydraulicky napojeno na centrálu pily. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD. 

O146 640 Kč
360-RDH
360-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O20 000 Kč
V-520

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer. Není možné montovat na dráhy VD.

O4 469 Kč

Ceny odpovídají ceníku No232 ExWorks – platnost od 1.1.2023. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 232, platná od 1.1.2023. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo