PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: vysokoproduktivní, 1200x1400 HERKULES X
Předchozí 1200x1400 HERKULES X / Herkules Další 4 661 429 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 1200 x x x x x x
Profil horizontálně 1200x1400 x x x x 1200x680
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 11,0 15-80 11650x80x1,6 25000
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
5200 5200 2700 2700 2850 4100 760
 • Vysoce produktivní poloautomatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila.
 • Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.
 • Pila je určena k řezání ocelového materiálu.
 • Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy.
 • Zde doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200. Pohon pilového pásu a pohyb ramene jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej HMI SIEMENS TP 700 COMFORT umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuv a stavy jednotlivých pracovních pohybů.
 • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k „podříznutí“.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí. Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší než v režimu BIMETAL.
 • Externě umístěný ovládací panel je umístěný na samostatně stojící konzole. Ovládací panel obsahuje digitální displej řídícího systému pily a velmi kvalitní foliovou klávesnici. Klávesnice slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene a svěráku) a pro spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je dále vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů.
 • Rameno pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Robustní litinové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňuje maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Pohyb čelistí hlavního svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Celou pilou prochází válečkový dopravník podpírající polotovar v celé délce řezu. Dopravník obsahuje poháněné válce.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje dodržet ideální podmínky řezu.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a vynašečem třísek. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku.

Základní výbava stroje:

 • Vynašeč třísek.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:

Po odstartování pracovní ho cyklu pomocí tlačítek START upne svěrák a pila provede řez zvolenou rychlostí. V dolní pracovní poloze, která je určena zadanou hodnotou v systému nebo koncovým mikrospínačem, se ukončí řez, rameno a pás se chová dle nastavených parametrů v systému. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP22 103 Kč
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
ECK
ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
1200-VTH
1200-VTH

Hrablový vynašeč třísek včetně 1 ks BOX-TRI-BIG

ST
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
MINI LUBE 80
MINI LUBE 80

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 80 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP25 144 Kč
LASER LINE-1200

Laserová linka promítaná do místa řezu.

O39 352 Kč
1200-SRZ
1200-SRZ

Svěrák za řezem. Hydraulické upnutí polotovaru za řezem.

OP411 335 Kč
1200-HP
1200-HP

Hydraulické horní upínání na hlavním svěráku. Pomocí hydraulického válce utáhne polotovar ve vertikálním směru.

OP32 698 Kč
1200-HP-Z
1200-HP-Z

Hydraulické horní upínání na výstupním svěráku (SRZ). Pomocí hydraulického válce utáhne polotovar ve vertikálním směru. 

OP141 690 Kč
1200-KKR
1200-KKR

Kontrola kolmosti řezu.

OP61 285 Kč
BOX-TRI-BIG
BOX-TRI-BIG

Bedna na třísky 200 l s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O11 806 Kč
1200-LSG
1200-LSG

Laserová brána

OP66 951 Kč
1200-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 11650x80x1,6

O67 243 Kč
1200-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 11650x80x1,6

O77 153 Kč
1200-NAV
1200-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
1200-TDT 2000/1400
1200-TDT 2000/1400

Extra robustní dráha, šířka 1600 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Možnost montáže dalších segmentů. Montáž na vstup i výstup. Nosnost 7000 kg/m. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR

O497 004 Kč
1200-TDM 2000/1400
1200-TDM 2000/1400

Extra robustní dráha s pohonem, šířka 1600 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Možnost montáže dalších segmentů. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčniho měniče. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR

O664 851 Kč
1200-TDM-L 2000/1400

Extra robustní prodlužovací 2 m segment, montovaný k RDM 2000/1600. Šířka 1600 mm, délka 2000 mm, 8 válců. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR.

O588 557 Kč
1200-RBR

Boční váleček pevný, výška 750 mm, průměr 170 mm s vlastním ocelovým rámem, montovaný na dráhu. Pozor: na jednu dráhu je možné montovat pouze 1 kus!

O54 536 Kč
1200-RBRS
1200-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 1400 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 750 mm, průměr 170 mm. Pozor: na jednu dráhu je možné montovat pouze 1 kus!

O43 597 Kč
1200-OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou. Pracuje pouze s OZP-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické

O46 662 Kč
1200-OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky. Pracuje pouze s OZD-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické.

O71 222 Kč
1200-OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O68 766 Kč
1200-OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZSD-L.

O92 097 Kč
1200-OZP-L 2000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky 2 m.  

O12 280 Kč
1200-OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O14 736 Kč
1200-OZD-L 2000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky 2 m.  

O19 760 Kč
1200-OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O19 760 Kč
1200-OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O12 280 Kč
1200-OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O14 736 Kč
1200-OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O22 805 Kč
1200-OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O21 285 Kč

Ceny odpovídají ceníku No232 ExWorks – platnost od 1.1.2023. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 232, platná od 1.1.2023. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo