PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: vysokoproduktivní, 1200x1600 GOLEM
Předchozí 1200x1600 GOLEM / Golem Další Již není v prodeji
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 1200 x x x x x x
Tyč 1200 x x x x x x
Profil horizontálně 1600x1200 x x x x x x
Profil vertikálně 1600x3000* x x x x x x
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 11,0 15-80 11650x80(67)x1,6 30350
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
5200 5200 7653 7653 3430 4100 745

Dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním pro dělení kompaktních bloků.  Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech. Jako příslušenstí je možno stroj vybavit funkcí horizontálního řezu. Tato funkce je možná jen v prvovýrobě a nelze ji doplnit dodatečně. Stroj nalézá uplatnění v těžkém průmyslu. Zejména tam, kde je manipulace s děleným polotovarem obtížná.

Řídící systém:
Stroj je vybaven ovládacím terminálem MAHLER. Řídící systém pily znázorňuje pracovní stavy jako obvodová rychlost pásu, rychlost posuvu ramene do řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů. Součástí systému jsou vstupy a výstupy pro připojení nadstandardního příslušenství.
Regulace řezného posuvu je realizována hydraulickým škrtícím ventilem s řízením pomocí servomotoru. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/minutu ) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje. Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
RZP = Systém umožňuje nastavit optimální řezný posuv v závislosti na poloze pásu materiálu. Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.
Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv na polovinu a dokončí řez.

Konstrukce:
Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
Rameno pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.
Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců. Posuv ramene do řezu servopohonem.
Robustní litinové kladky skloněné o 20 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem a koncový spínač pro nastavení dolní polohy. Horní pracovní poloha ramene je nastavena řídícím systémem automaticky po zadání rozměrů řezaného materiálu.
Pila není vybavena svěrákem.
Pracovní stůl je veden lineárním vedením a poháněn nezávislým pohonem s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti posuvu. Stůl vybaven T-drážkami pro upevnění řezaného bloku. Pracovní stůl slouží k manipulaci s blokem.
Posuv stolu, který slouží k uložení děleného polotovaru, má možnost pohybu v jedné rovině pomocí dvou předepjatých lineárních vedení. Posuv pomocí ozubeného hřebenu a posuvových kol. Pohony má vlastní magnetický odměřovací systém s absolutním odměřováním.
Upínací přípravky na fixování polotovaru na stůl nejsou součástí základního provedení. Individuální řešení dle požadavku zákazníka.

Standardní výbava:
Vedení pásu ve vodítkách s desičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
Systém pro pohyb vodítka pilového pásu je nezávislý pro levé a pravé vodítko. Vždy je možné vodítko přiblížit bezprostředně k dělenému profilu.
Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
Příslušenství, které umožňuje řezání ve 2 rovinách díky uložení pásu v ojedinělém řešení vodítka v kulise a ose posuvu pracovního stolu a ramene. Pro horizontální směr řezu je rameno fixováno v konstantní poloze a posuv provádí pracvní stůl proti poloze ramene. Pro vertikální směr řezu je fixována poloha pracovního stolu a pracovní posuv zajišťuje rameno pily. Poloha ramene nebo stolu je nastavena a regulována odměřovacím systémem a řídícím systémem pily. Toto příslušenství není standardní výbavou a je možné ji objednat pouze při zadání stroje do výroby.
Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
Ovládání 24 V.
Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku.

Základní výbava stroje:
Vynašeč třísek.
Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
Pilový pás.
Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Obsluha ovládá pojezd portálu do polohy vertikálníhořezu. Po odstartování stroj provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a pila se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěráky. Obsluha zakládá, podává a odebírá materiál.

KódPopisTypCena
MAHLER

Rídící systém MAHLER

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
ECK
ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
PEGAS ASR
PEGAS ASR

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
1200-VTH-GOLEM

Hrablový vynašeč třísek včetně 1 ks BOX-TRI-BIG

ST
1200-GUP1

Upínky pro upnutí materiálu na pracovním stole.

ST
PANTOGRAF

Umístění ovládacího panelu na pantografu.

OP33 650 Kč
BAND-ROT

Aplikace pro změnu roviny řezu. Obsahuje uložení vodítka v kulise a hydraulické přetáčení roviny + Řídicí systém pro vertikální a horizontální řez.

OP351 723 Kč
MINI LUBE
MINI LUBE

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP9 014 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
BOX-TRI-BIG
BOX-TRI-BIG

Bedna na třísky 200 l s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O11 806 Kč
1200-NAV
1200-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
1200-PANTOGRAF

Umístění ovládacího panelu na pantografu.

OP33 649 Kč

Ceny odpovídají ceníku No241 ExWorks – platnost od 1.1.2024. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO241, platná od 1.1.2024. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Logo