PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení svazků profilů, 1000 CAMEL X
Předchozí 1000 CAMEL X / Camel Další 1 712 286 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 1000 x x x x x x
Profil horizontálně 1000x960 x x x x 1000x650
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 7,5 20-100 8920x54x1,6 9500
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
5050 5050 7200 7200 2960 3700 815
 • Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.
 • Unikátní konstrukce pásové pily, s třemi kladkami pro vedení pilového pásu. Tato koncepce umožňuje vysokou prostupnost ramene s pilovým pásem nakloněným o 8 stupňů proti základně svěráku.
 • Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.
 • Produktivní stroj k dělení konstrukčních ocelí profilového průřezu. Okrajově je možné řezat i těžce obrobitelné, legované oceli.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200. Pohon pilového pásu a pohyb ramene jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuv a stavy jednotlivých pracovních pohybů.
 • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5 zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k „podříznutí“.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí. Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší než v režimu BIMETAL.
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Ovládací panel se skládá z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráků) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je dále vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Rameno pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Použití 3 litinových kladek.
 • Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat do řídícího systému pily. Po dosažení dolní polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti svěráku jsou vyrobeny s litiny.
 • Hydraulicky ovládaný dlouhozdvihový hlavní svěrák. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb čelistí hlavního svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 8 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník posuvného vodítka pásu manuálně nastavitelný v celém pracovním rozsahu, manuální fixace nosníku.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu umožňující dodržet ideální podmínky řezu.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Chladící systém na emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku.

Základní výbava stroje: 

 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:

Po odstartování pracovní ho cyklu pomocí tlačítek START upne svěrák a pila provede řez zvolenou rychlostí. V dolní pracovní poloze, která je určena zadanou hodnotou v systému nebo koncovým mikrospínačem, se ukončí řez, rameno a pás se chová dle nastavených parametrů v systému. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
CDC
CDC

Základní databáze řezných parametrů. Obsluha zadává do parametrů řezného programu jakost materiálu a rozměr materiálu, pila kalkuluje řezný posuv, rychlost pásu a velikost zubů.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
ECK
ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
RTS
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
1000-PUS

Prizmatické upinače pro řezání hexagonálních svazků trubek. Manuální nastavení horní čelisti zajišťující nastavení velikosti svazku. Jde o sadu 1 upinače pro pevnou desku a 1 sadu upinače pro posuvnou čelist svěráku (pro automatickou pilu je potřeba objednat 2ks PUS).

OP64 280 Kč
BOX-TRI-BIG
BOX-TRI-BIG

Bedna na třísky 200 l s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O11 806 Kč
1000-VTH

Hrablový vynašeč třísek včetně 1 ks BOX-TRI-BIG.

OP78 957 Kč
1000-SRZ

Svěrák za řezem. Hydraulické upnutí polotovaru za řezem.

OP117 465 Kč
MINI LUBE 54
MINI LUBE 54

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 54 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP21 051 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
1000-ZO

Lišta pro transport pily s plachtou.

O6 029 Kč
1000-HPR

Hydraulické horní upínání. Robustní čelist upíná materiál ve vertikálním směru pomocí hydraulického válce a 2 os lineárního vedení.

O65 395 Kč
1000-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000,HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 10 ks šroub k vid. desce US14
* 12 ks ložisko 61904 2RS
* 10 ks kartáč čisticí průměr 150 mm

O22 712 Kč
1000-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě SPECTRA M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 8920x54x1,6

O29 663 Kč
1000-SET M51

Set 10 pásů v kvalitě DURATEC M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 8920x54x1,6

O33 927 Kč
1000-NAV
1000-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
RDT 1000/1150
RDT 1000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka válců 1150 mm, 3 válce, nosnost 2000 kg/m.

O82 507 Kč
RDT 2000/1150

Robustní dráha, délka 2000 mm, šířka válců 1150 mm, 5 válců, nosnost  2000 kg/m. 

O119 891 Kč
RDM 2000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 1150 mm, délka 2000 mm, nosnost 2000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP190 736 Kč
RDML 2000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM (RDM-L nefunguje bez dopravníku RDM). Šířka válců 1150 mm, délka 2000 mm, nosnost 2000 kg/m.

OP144 959 Kč
1000-VZM
1000-VZM

Válečková dráha délka 900 mm, šířka 1150 mm. 4 pasivní válce a 1 elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP162 240 Kč
606-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg. Šířka válce 1150mm.

O65 395 Kč
1000-RBR
1000-RBR

Boční váleček pevný,  s vlastním ocelovým rámem.

O20 800 Kč
1000-RBRS
1000-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením.

O25 068 Kč
1000-RBRS-H
1000-RBRS-H

Boční hydraulicky posuvný váleček s vlastním rámem a posuvným vedením.

OP42 507 Kč
1000-OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou. Pracuje pouze s OZP-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O15 203 Kč
1000-OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky. Pracuje pouze s OZD-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O30 407 Kč
1000-OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZSD-L.

O42 979 Kč
1000-OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O24 559 Kč
1000-OZP-L 1000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky  1m.  

O4 561 Kč
1000-OZP-LE 1000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 1 m.  

O6 385 Kč
1000-OZP-L 2000

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.  NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O6 385 Kč
1000-OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O7 368 Kč
1000-OZD-L 1000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky  1m.  

O13 520 Kč
1000-OZD-L 2000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky 2 m. 

O19 760 Kč
1000-OZD-LE 1000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O17 680 Kč
1000-OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O19 760 Kč
1000-OZS-L 1000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky  1m.  

O12 163 Kč
1000-OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O15 203 Kč
1000-OZS-LE 1000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O13 683 Kč
1000-OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O16 724 Kč
1000-OZSD-L 1000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky  1m.  

O13 683 Kč
1000-OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m.  

O18 244 Kč
1000-OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O21 285 Kč
1000-OZSD-LE 1000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ poslední dráhu délky 1 m.  

O16 724 Kč

Ceny odpovídají ceníku No232 ExWorks – platnost od 1.1.2023. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 232, platná od 1.1.2023. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo