PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Kloubové pásové pily, 230x280 A-CNC-R
Předchozí 230x280 A-CNC-R / Automatické pásové pily Další 355 000 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 230 180 110 x x x x
Profil horizontálně 280x200 180x170 100x70 x x 280x120 270x120
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! POZOR: automatický cyklus: pouze pro kolmé řezy a úhlové řezy vpravo do 45 stupňů. Poloautomatický cyklus (bez podávání materiálu + poloha podavače zcela vlevo): pro úhlové řezy vpravo větší než 45 stupňů.
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 1,5 20-100 2720x27x0,9 780
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2305 2305 2260 2260 1405 1780 800
 • Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.
 • Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech. Nastavení úhlových řezů (vytočení ramene) manuálně:
  • plynule od 0° do +45° vpravo v automatickém cyklu
  • plynule od 0° do +60° vpravo v poloautomatickém cyklu
 • Pila je určena k řezání ocelového materiálu. Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy.
  Zde doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným automatem - PLC MITSUBISHI FX5U.
 • Pohon pilového pásu je kompletně řízen frekvenčním měničem MITSUBISHI.
 • Barevný dotykový displej HMI MITSUBISHI GT 2104 umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako je rychlost pásu, stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadání 15 programů pro rychlé nastavování délek.
 • Způsob podání materiálu: NORMAL nebo INCREMENTAL.
 • Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle.
 • Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální pomocí škrtícího ventilu u ovládacího panelu. Automatická (bezpečnostní) regulace řezného posuvu PEGAS BRP. Princip: překročení zatížení definované proudovým odběrem (ampéry) automaticky zastaví řezný posuv.
 • Ovládací panel je umístěn na otočné konzole. Sestává se z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráků, pohyb podavače) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala standardnímu namáhání ve výrobních podmínkách.
 • Rameno pily je vyrobeno z litiny a navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná síla a přesnost řezání. Rameno skloněno o 25°, což zvyšuje životnost pásu.
 • Rameno uloženo v předepnutých a seřiditelných ložiskách.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Horní pracovní poloha ramene ovládána automatickým dorazem pracovní polohy (DPP).
 • Dolní pracovní poloha ramene ovládána mikrospínačem. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno chová podle nastavení v řídícím systému (zůstává v dolní poloze, nebo vyjíždí do horní výchozí polohy)
 • Svěrák je svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Hydraulicky ovládaný dlouhozdvihový svěrák je uložen na lineárním vedení.
 • Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje pomocí hydraulického válce po dvou broušených tyčích a teflonových pouzder.
 • Uložení podávacího svěráku v podavači je plovoucí, což znamená, že se podávací svěrák volně pohybuje o několik mm ve směru kolmém na směr podávání. Pevná čelist podávacího svěráku tak kopíruje případnou křivost podávaného materiálu a je eliminováno opotřebení mechanických součástí podavače.
 • Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí elektromagnetického čidla a odměřovacího magnetického pásku. Pro precizní pozici podavače stroj dojíždí do cílových poloh mikroposuvem.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Podávací svěrák je vyroben z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Hydraulicky ovládaný dlouhozdvihový svěrák podavače uložen v seřiditelné rybinové drážce. Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
 • Točna je ocelový svařenec.
 • Manuální natáčení pily pro úhlové řezy, pozice točny je fixována pákou s excentrem.
 • Úhly natočení ramene jsou zobrazeny na display HMI MITSUBISHI, který je umístěn na ovládacím panelu pily. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník posuvného vodítka pásu manuálně nastavitelný, manuální fixace nosníku.
 • Nosník vodítka se pohybuje v seřiditelné rybinové drážce.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
 • Mechanické napínání pilového pásu.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Pohon kladky pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min.  Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj je vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zvedá rameno, otevírá a zavírá hlavní i podávací svěrák, pohybuje podavačem.

Základní výbava stroje:

 • Skluz pro odříznutý materiál.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:

Pila automaticky upne materiál v hlavním svěráku a podavač se posune do procesorem určené polohy. Rameno se pohybuje rychloposuvem do řezu, dokud nedojde zásahem DPP k automatickému přepnutí na nastavený pracovní přítlak.  Po uříznutí materiálu se rameno vrací do horní polohy. Podavač se posune o konstantní přidanou délku a čelist podavače upne materiál. Hlavní svěrák se uvolní, podavač posune materiál na nulovou pozici. Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače se uvolní a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo