PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Kloubové pásové pily, 230x280 A-CNC-R
Předchozí 230x280 A-CNC-R / Automatické pásové pily Další 303 000 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 230 180 100 x x x x
Tyč 150* 110* 80* x x x x
Profil horizontálně 280x210 180x150 100x70 x x 280x130 180x110
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! POZOR: automatický cyklus: pouze pro kolmé řezy a úhlové řezy vpravo do 45 stupňů. Poloautomatický cyklus (bez podávání materiálu + poloha podavače zcela vlevo): pro úhlové řezy vpravo větší než 45 stupňů.
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 1,5 20-100 2720x27x0,9 780
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2305 2305 2260 2260 1405 1405 800

Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech. Úhlové řezy plynule nastavitelné od 0 do +45 stupňů vpravo v automatickém cyklu a do +60 stupňů vpravo v poloautomatickém cyklu.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů, tak plných polotovarů.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným automatem-PLC MITSUBISHI FX5U-32M. Pohon pilového pásu je řízen frekvenčním měničem MITSUBUSHI.
 • Barevný dotykový displej HMI MITSUBISHI GOT 2000 umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy, jako je rychlost pásu, indikaci cyklu, zatížení pohonu pásu, čas řezu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Délka i počet kusů je zadáván z ovládacího panelu. Stroj si sám volí počet podání a provádí potřebné výpočty. Systém umožňuje zadat 20 programů. V každém jednotlivém programu je možné zadat až 15 položek (délka + počet kusů).
 • Způsob podání materiálu: NORMAL nebo INCREMENTAL.
 • Pila umožňuje volbu mezi automatickým a poloautomatickým režimem, kdy jsou veškeré pohyby ovládané nezávisle.
 • Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální, pomocí škrtícího ventilu umístěného na ovládacím panelu, s automatickou bezpečnostní PEGAS BRP (při překročení výkonu se automaticky zastaví řezný posuv).
 • Ovládací panel je umístěn na otočné konzole. Sestává se z mechanických tlačítek a digitálního
  displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene,
  svěráků, pohyb podavače) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem pro
  zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní klávesnice v provedení antivandal.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala standartnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Veškeré nosné části pily jsou řešeny jako odlitky z litiny z důvodů pevnosti, tlumení vibrací a rázů.
 • Rameno pily je vyrobeno z litiny a navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná síla a přesnost řezání. Rameno skloněno o 25°, což zvyšuje životnost pásu.
 • Rameno uloženo v předepnutých a seřiditelných ložiskách.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Horní pracovní poloha ramene ovládána automatickým dorazem pracovní polohy (DPP).
 • Dolní pracovní poloha ramene ovládána mikrospínačem. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno chová podle nastavení v řídícím systému (zůstává v dolní poloze nebo vyjíždí do horní polohy).
 • Svěrák je svařenec s ocelovou čelistí. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Hydraulicky ovládaná dlouhozdvihová čelist svěráku je uložena na lineárním vedení.
 • Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje pomocí hydraulického válce po dvou broušených tyčích pomocí teflonových pouzder.
 • Uložení podávacího svěráku v podavači je plovoucí, což znamená, že se podávací svěrák volně pohybuje o několik mm ve směru kolmém na směr podávání. Pevná čelist podávacího svěráku tak kopíruje případnou křivost podávaného materiálu a je eliminováno opotřebení mechanických součástí podavače.
 • Podavač posunuje řezaný materiál do hlavního svěráku vždy o délku, kterou zadá obsluha do ovládacího panelu. Pozice podavače je snímána pomocí elektromagnetického čidla a odměřovacího magnetického pásku. Pro precizní pozicování podavače stroj dojíždí do cílových poloh mikroposuvem.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Podávací svěrák je vyroben z litiny. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Hydraulicky ovládaný dlouhozdvihový svěrák podavače. Pohyb čelisti v celém rozsahu pomocí dlouhozdvihového hydraulického válce.
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí.
 • Natáčení ramene pro úhlové řezy a fixace natočení je manuální.
 • Úhly natočení ramene jsou zobrazeny na display HMI MITSUBISHI, který je umístěn na ovládacím panelu pily. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.
  Standardní výbava:
 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku s možností nastavení. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník posuvného vodítka pásu manuálně nastavitelný, manuální fixace nosníku.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
 • Mechanické napínání pilového pásu.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Pasivně poháněný čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu prostřednictvím kladky.
 • Pohon kladky pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na emulzi s rozvodem kapaliny do vodítek pilového pásu. Nádrž na emulzi je samostatná sestava, není pevnou součástí podstavce.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uzpůsoben pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce automatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání hlavního i podávacího svěráku, posuv podavače.

Základní výbava stroje:

 • Skluz pro odříznutý materiál.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Pila automaticky upne materiál v hlavním svěráku a podavač se posune do procesorem určené polohy. Rameno se pohybuje rychloposuvem do řezu, dokud nedojde zásahem DPP k automatickému přepnutí na nastavený pracovní přítlak. Po uříznutí materiálu se rameno vrací do horní polohy. Podavač se posune o konstantní přidanou délku a čelist podavače upne materiál. Hlavní svěrák se uvolní, podavač posune materiál na nulovou pozici. Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače se uvolní a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
MITSUBISHI NC
MITSUBISHI NC

Řídicí systém MITSUBISHI s dotykovým displayem.

ST
MITSUBISHI HMI 7"

Ovládací panel s větším displejem 7" (standard = 4"). 

OP15 000 Kč
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
230-DPP

Automatický doraz horní polohy ramene.

ST
240-CK

Čisticí kartáč pilového pásu, pasivně poháněný (poháněný od pilového pásu).

ST
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
230-HP-AOP20 694 Kč
RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

OP13 535 Kč
230-VTSOP18 447 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O6 200 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O6 400 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 262 Kč
MINI LUBE 27-34

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP13 000 Kč
LIGHT L1

Halogenová svítilna pro osvětlení pracovního prostoru.

OP3 500 Kč
230 RDZ
230 RDZ

Výstupní připojovací díl válečkové dráhy RD - zajišťuje úhlové řezy. Délka 1000 mm, šířka 290 mm, nosnost 200 kg/m, v ceně stavitelná noha

O6 765 Kč
RD 1000/290O
RD 2000/290O
RB 200
RB 200

Boční opěrný váleček, 200 mm, montovaný k vaně dráhy RD

O795 Kč
RD VR-290
RD VR-290

Robustní válec délka 290 mm s kuličkovým ložiskem pro RD dráhu. Zvýšení nostnosti dráhy z 200 kg/m na 400 kg/m

O1 009 Kč
RBS 200/290
RBS 200/290

Boční stavitelný váleček pro upnutí svazku, výška 200 mm. Pracuje pouze s RB

O1 199 Kč
RHS 290
RHS 290

Horizontálně stavitelný váleček, šířka 290 mm. Pracuje pouze s  RB+RBS.

O1 502 Kč
RDN
RDN

Noha navíc pro RD

O1 779 Kč
R290

Podpěrný váleček, šířka 290 mm, nosnost 200 kg.

O2 599 Kč
230-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 4 ks vidiová deska 235
* 4 ks ložisko 608 2Z
* 10 ks kartáč čisticí 240-CK

O4 416 Kč
230-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 2720x27x0,9

O2 827 Kč
230-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 2720x27x0,9

O3 204 Kč
230 - NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O454 Kč
PAL2

Balení na paletě 2,4 m x 2,4 m.

O1 680 Kč
OBAL2

Obal – dřevěná bedna 2,4 m x 2,4 m.

O18 927 Kč
230-RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

OP14 211 Kč

Ceny odpovídají ceníku No201 ExWorks – platnost od 1.1.2020. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 201, platná od 1.1.2020. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo

Vážení přátelé,

Věříme, že jste zdravotně vpořádku.
Slíbili jsme, že Vás zde budeme informovat o dalším postupu.

Přeji pevné zdraví a pozitivní mysl.
Ing. Josef Gonda, ředitel firmy