PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 500x750 HORIZONTAL SHI (2. generace)
Předchozí 500x750 HORIZONTAL SHI (2. generace) / Horizontal Další 610 300 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 500 500 330 500 300 x x
Tyč 400* 280* 200* 280* 190* x x
Profil horizontálně 750x480 500x480 330x480 500x480 300x480 750x450
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 20-100 6500x41x1,3 2000
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3100 3100 1760 1760 2210 2210 815

Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v poloautomatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech.

Řídící systém:

 • Stroj vybaven řídícím systémem s PLC MITSUBISHI a funkcí automatické regulace řezného posuvu BRP (rychlost ramene do řezu).
 • Kontrolní panel MITSUBISHI jako standartní vybavení využívá dotykový displej a PLC, které umožňuje poloautomatické řezy a zároveň i komunikaci s obsluhou.
 • Ovládací panel zobrazuje informace o řezném procesu na display:
  - indikace cyklu (řezu),
  - indikace BRP,
  - indikace napnutí pásu,
  - čas řezu,
  - zatížení pohonu pásu v ampérech,
  - rychlost pásu,
  - měření časů řezu,
  - seznam chybových hlášení. 
 • Možnosti uživatelského nastavení:
  - automatické zastavení hydraulické jednotky
  - mód pohybu ramene po ukončení řezu
  - mód rychloposuvu ramene
  - mód zpoždění řezného posuvu
  - mód pohybu pásu po ukončení řezu
  - mód pohybu svěráku po ukončení řezu
  - proud regulace BRP
  - diagnostika vstupu a výstupu"
 • Funkce STOP - řezání: umožňuje kdykoliv přerušit řez stisknutím tlačítka STOP. Rameno povyjede s běžícím pilovým pásem aniž by došlo k otevření svěráku.
 • Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální, pomocí škrtícího ventilu umístěného na ovládacím panelu, s automatickou bezpečnostní funkcí PEGAS BRP (při překročení zatížení motoru pro pohon pilového pásu se automaticky zastaví řezný posuv).
 • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráku a točny) a spouštění pacovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvlitní klávesnice v provedení antivandal.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá snímač a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a hřebenového převodu.
 • Hydraulicky ovládané nastavení úhlů:
  a) Posuvem přes tlačítko na požadovaný úhel (rychloposuv/pomaloposuv)
  b) Pomocí funkce RTO (rotuj na pozici) s automatickým nastavením požadované pozice natočení ramene.
 • Hydraulická aretace pozice „zámkem“"
 • Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu MITSUBISHI. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách. Stavitelná vodítka s nulovou vůlí při řezu, předpětí pomocí talířových pružin.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 6 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
 • Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu pasivně poháněný od kladky.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím kuželo-čelní převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
 • Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Hydrocentrála umístěná vně podstavce – lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily : Tlačí rameno do řezu, zdvihá rameno, otevírá a zavírá hlavní svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy. Má regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku

Základní výbava stroje:

 • Dva robusní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení.
 • Oplachovací pistole na špony.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
Motor with power 5,5 kW

Pohon pilového pásu 5,5 kW + kuželočelní převodovka

ST
MITSUBISHI
MITSUBISHI

Řídicí systém MITSUBISHI.

ST
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
500X750-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
500x750-PVP

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - vstupní (levá) strana.

ST
500x750-PVZ

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní (pravá) strana.

ST
RTR

Regulace  tlaku ramene. Slouží k optimalizaci řezných podmínek (mění velikost síly, kterou rameno tlačí pilový pás do materiálu) a tím šetří pilový pás.

ST
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
500x750-PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
500x750-SRZ-Z-HP

Přídavný hydraulický svěrák s horním přítlakem montovaný na dráhy RDT za řezem.

OP51 912 Kč
500x750-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

OP26 000 Kč
500x750-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

OP27 003 Kč
500x750-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Součástí je box na třísky.

OP73 542 Kč
500x750-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 730 mm

OP58 401 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O6 200 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 262 Kč
500x750-HP

Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. 

OP23 793 Kč
MINI LUBE 41

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 41 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP16 000 Kč
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP12 900 Kč
VD-2000/800/89/6O
VD-V-800

Náhradní válec délky 780 mm.

O1 451 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 514 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O315 Kč
500x750-RDT 1000/800
500x750-RDT 1000/800

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka 800 mm, 5 válců. Statická únosnost 1700 kg/m.

O27 300 Kč
500x750-RDT 2000/800
500x750-RDT 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm, nosnost 1700 kg/m.

O46 868 Kč
500x750-RDM 2000/800
500x750-RDM 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP143 000 Kč
500x750-RDML 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 1700 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP71 500 Kč
500x750-RDP-800

Vstupní válečková dráha pro montáž k pile. Obsluha pily posunuje válečky na konzolách do optimální polohy pro úhlové řezy. Válečky optimálně podpírají kusy při kolmých řezech.
V limitních úhlových řezech je třeba některé válce demontovat. Dráha obsahuje 3 válce L = 390 a 2 válce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.

O52 891 Kč
500x750-RDZ-800

Výstupní válečková dráha pro montáž k pile. Obsluha pily posunuje válečky na konzolách do optimální polohy pro úhlové řezy. Válečky optimálně podpírají kusy při kolmých řezech.
V limitních úhlových řezech je třeba některé válce demontovat. Dráha obsahuje 3 válce L = 390 a 2 válce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.

O52 891 Kč
VZM-800
VZM-800

Elektromotorem poháněný válec  šířky 800 mm s hydraulickcým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Montuje se na dráhy RDT místo dvou válců.

OP119 600 Kč
500x750-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 92 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O4 669 Kč
500x750-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 800 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 92 mm

O7 697 Kč
500x750-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg.

O15 268 Kč
500x750 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O4 732 Kč
500x750-OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou. Pracuje pouze s OZP-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O13 000 Kč
500x750-OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky. Pracuje pouze s OZD-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1. MOŽNÉ DODAT POUZE S DRAHOU TYPU RDT/TDT.

O26 000 Kč
500x750-OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O21 000 Kč
500x750-OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZSD-L.

O36 750 Kč
500x750-OZP-L-RDZ

Odměřování pro OZP,  montované na PRVNÍ dráhu.

O4 550 Kč
500x750-OZP-LE-RDZ

Odměřování pro OZP, montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O5 200 Kč
500x750-OZD-L-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ dráhu.

O6 500 Kč
500x750-OZD-LE-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O7 150 Kč
500x750-OZS-L-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ dráhu.

O9 750 Kč
500x750-OZS-LE-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O10 400 Kč
500x750-OZSD-L-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ dráhu.

O11 700 Kč
500x750-OZSD-LE-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O12 350 Kč
500x750-OZP-L 1000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky  1m.  

O3 900 Kč
500x750-OZP-L 2000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky 2 m.  

O5 460 Kč
500x750-OZP-LE 1000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 1 m.  

O5 460 Kč
500x750-OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O6 300 Kč
500x750-OZD-L 1000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky  1m.  

O5 200 Kč
500x750-OZD-L 2000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky 2 m.  

O8 400 Kč
500x750-OZD-LE 1000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O7 800 Kč
500x750-OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O9 450 Kč
500x750-OZS-L 1000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky  1m.  

O10 400 Kč
500x750-OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O13 000 Kč
500x750-OZS-LE 1000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O11 700 Kč
500x750-OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m. 

O14 300 Kč
500x750-OZSD-L 1000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky  1m.  

O11 700 Kč
500x750-OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m.  

O15 600 Kč
500x750-OZSD-LE 1000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ poslední dráhu délky 1 m. 

O14 300 Kč
500x750-OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O18 200 Kč
500x750-RDT-XY1

Poháněný válečkový dopravník (1 x VZM-800) délky 7500 mm se 4 poháněnými příčnými dopravníky L = 4000 mm. Jednosměrný tok materiálu. Manuální ovládání.

OP1 066 000 Kč
500x750-QPARTS 2

Servisní sestava středového dílu podstavce včetně prořezové desky.

O11 550 Kč
500x750-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000, HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 2 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6003 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí

O8 341 Kč
500x750-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6500x41x1,3

O11 302 Kč
500x750-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6500x41x1,3

O12 899 Kč
500x750-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O669 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O3 155 Kč

Ceny odpovídají ceníku No201 ExWorks – platnost od 1.1.2020. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 201, platná od 1.1.2020. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo

Vážení přátelé,

Věříme, že jste zdravotně vpořádku.
Slíbili jsme, že Vás zde budeme informovat o dalším postupu.

Přeji pevné zdraví a pozitivní mysl.
Ing. Josef Gonda, ředitel firmy