PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 500x750 HORIZONTAL X-NC-BS
Předchozí 500x750 HORIZONTAL X-NC-BS / Horizont Další Již není v prodeji
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 500 500 330 500 300 x x
Tyč 400* 280* 200* 280* 190* x x
Profil horizontálně 750x480 500x480 330x480 500x480 300x480 750x450 700x470
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu! Součástí pily je přední bezpečností kryt RNT, m=490 kg.
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 20-100 6500x41x1,3 4150
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3100 3600 4500 4500 2210 2400 815

Vysoce produktivní, automatická dvousloupová hydraulicky ovládaná pásová pila.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.
Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 2000 mm. Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než (500 mm) v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech. Pila je určena k řezání ocelového materiálu. Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy. Zde  doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

Řezání dalších materiálů není povoleno bez odsouhlasení výrobcem.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • Pila umožňuje pracovat s dvěma režimy:
  • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
  • AUTOMATICKÝ REŽIM: Podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání a pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až tisíce programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 20 řádcích. Pila automaticky podá různě zadané délky.
   Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu. Obsluha může volit 2 strategie nastavení: DEFENZIVNÍ nastavení je vhodné pro řezání velmi tvrdých materiálů při použití karbidových pilových pásů. Řezný posuv je na začátku a na konci řezu snížen. OFENZIVNÍ nastavení podporuje výkonné řezání kulatin. Řezný posuv i rychlost pásu jsou na začátku a na konci řezu zvýšeny. Jde o podobný princip, jako u režimu ARP. Výhodou je možnost regulace rychlosti pilového pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
 • Funkce RTO (rotuj na) pro automatické nastavení požadované pozice natočení ramene.
 • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene,svěráků,pohyb podavače a točny) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá snímač a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru
 • Pohon pilového pásu pomocí kuželo-čelní převodovky
 • Velmi tuhý podavač se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
 • Krok podání 2000 mm, vícenásobné podání ( max. délka 30m)
 • Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu, převodu ozubeným řemenem a servopohonu.
 • Přesné polohování podavače řeší automaticky frekvenční měnič Siemens. Inkrementální rotační snímač pro indikaci polohy podavače je součástí servopohonu.
 • Obsluha volí na displeji ovládacího panelu jednu z pěti základních rychlostí podavače.
 • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
 • Podavačem prochází válečkový dopravník podpírající polotovar.
 • Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Pohyb čelistí podávacího svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem). Druhá čelist je pevná.
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a hřebenového převodu.
 • Hydraulicky ovládané nastavení úhlů:
  a) Posuvem přes tlačítko na požadovaný úhel (rychloposuv/pomaloposuv)
  b) Pomocí funkce RTO (rotuj na pozici) s automatickým nastavením požadované pozice natočení ramene.
 • Hydraulická aretace pozice „zámkem“"
 • Úhly natočení točny zobrazeny na display kontrolního panelu Siemens. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách. Stavitelná vodítka s nulovou vůlí při řezu, předpětí pomocí talířových pružin.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 6 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 3 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a chladicí emulzí.
 • Pás se napíná v základním provedení pily hydraulicky.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu pasivně poháněný od kladky.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím kuželo-čelní převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
 • Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V
 • Hydrocentrála umístěná vně podstavce – lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily : Tlačí rameno do řezu, zdvihá rameno, otevírá a zavírá hlavní svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy. Má regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • RTS- regulace tlaku svěráku
 • Dva robustní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení. Umístění na výstupní straně.
 • Oplachovací pistole na špony.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze ramene se uvolní zóna řezu - otevře se dlouhozdvihová čelist pevného svěráku, podavač odsune materiál od pevného svěráku a rameno se zvedne do zvolené horní polohy). Následuje posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
F
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
Motor with power 5,5 kW

Pohon pilového pásu 5,5 kW + kuželočelní převodovka

ST
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP22 103 Kč
CDC
CDC

Základní databáze řezných parametrů. Obsluha zadává do parametrů řezného programu jakost materiálu a rozměr materiálu, pila kalkuluje řezný posuv, rychlost pásu a velikost zubů.

ST
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
500X750-IRP
500X750-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
PEGAS ASR
PEGAS ASR

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PCK
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
500x750-PVP
500x750-PVP

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - vstupní (levá) strana.

ST
RTS-A
RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST16 619 Kč
500x750-PUH
500x750-PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
500x750-OCP
500x750-OCP

Bezdotykový zpětný pohyb podavače prostřednictvím odskakující čelisti podavacího svěráku.

ST
500x750-SRZ-Z-HP
500x750-SRZ-Z-HP

Přídavný hydraulický svěrák s horním přítlakem montovaný na dráhy RDT za řezem.

OP58 000 Kč
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
500x750 RNT
500x750 RNT

Přední bezpečnostní kryt

ST12 259 Kč
500x750 RNT-Z
500x750 RNT-Z

Zadní bezpečnostní kryt

OP39 150 Kč
500x750 RNT-L

Přední bezpečnostní oplocení pro 500x750 s prodlouženým transporterem (o jeden segment 2000 mm).

OP33 600 Kč
500x750 RNT-L-Z

Zadní bezpečnostní oplocení pro 500x750 s prodlouženým transporterem (o jeden segment 2000 mm)

OP25 200 Kč
500x750-ECK
500x750-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

OP28 974 Kč
500x750-VTT
500x750-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Součástí je box na třísky.

OP78 911 Kč
500x750-VTT-D
500x750-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 730 mm

OP62 664 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O8 320 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O2 912 Kč
500x750-HP-A
500x750-HP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí hydraulického válce  utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák.

OP53 000 Kč
MINI LUBE 41
MINI LUBE 41

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 41 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP19 619 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
500x750-QPARTS 2

Servisní sestava středového dílu podstavce včetně prořezové desky.

O12 393 Kč
500x750-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000, HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 2 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6003 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí

O8 950 Kč
500x750-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6500x41x1,3

O12 127 Kč
500x750-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6500x41x1,3

O13 841 Kč
500x750-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O718 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O3 689 Kč
VD-2000/800/89/6
VD-2000/800/89/6

Vstupní nebo výstupní dráha, délka 2000 mm, šířka 800 mm, 6 válců,
nosnost 350 kg/m.

O26 000 Kč
VD-V-800
VD-V-800

Náhradní válec délky 780 mm.

O1 697 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 771 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O436 Kč
RDT 1000/800
RDT 1000/800

Robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 800 mm, 3 válce. nosnost 2700 kg/m. 

O45 314 Kč
RDT 2000/800
RDT 2000/800

Robustní dráha, délka 2000 mm, šířka válců 800 mm, 5 válců, nosnost 2700 kg/m

O73 025 Kč
RDM 2000/800
RDM 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 2700 kg/m. U automatických pil CNC možné použít pouze s příslušenstvím SYNC-2. 

OP246 663 Kč
RDML 2000/800
RDML 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM (RDM-L nefunguje bez dopravníku RDM).  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 2700 kg/m. 

OP150 409 Kč
500x750-RDP-800
500x750-RDP-800

Vstupní válečková dráha pro montáž k pile. Obsluha pily posunuje válečky na konzolách do optimální polohy pro úhlové řezy. Válečky optimálně podpírají kusy při kolmých řezech.
V limitních úhlových řezech je třeba některé válce demontovat. Dráha obsahuje 3 válce L = 390 a 2 válce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.

O64 000 Kč
500x750-RB-RDP/Z

Vertikální válec pro válečkovou dráhu 500x750-RDP/Z-800.

O5 900 Kč
VZM-800
VZM-800

Elektromotorem poháněný válec šířky 800 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Pracuje pouze s RDT 2000. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. VZM je hydraulicky napojeno na centrálu pily.

OP184 080 Kč
500x750-RBR
500x750-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 92 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O7 280 Kč
500x750-RBRS
500x750-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 800 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 92 mm

O9 264 Kč
RDH-800
RDH-800

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg. Šířka válce 800mm.

O23 978 Kč
V-800
V-800

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer. Není možné montovat na dráhy VD.

O6 540 Kč

Ceny odpovídají ceníku No241 ExWorks – platnost od 1.1.2024. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO241, platná od 1.1.2024. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Logo