PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: vysokoproduktivní, 850x1000 HERKULES X
Předchozí 850x1000 HERKULES X / Herkules Další 2 289 000 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 850 x x x x x x
Tyč 850 x x x x x x
Profil horizontálně 1000x850 x x x x 1000x460
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 11,0 15-80 9490x67(80)1,6 7800
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
4460 4460 2000 2000 2820 2820 620

Vysoce produktivní poloautomatická hydraulicky ovládaná dvousloupová pásová pila.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých řezech.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez ocelí, nástrojových ocelí, především plného průřezu.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu a pohyb ramene jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu. Obsluha může volit 2 strategie nastavení: DEFENZIVNÍ nastavení je vhodné pro řezání velmi tvrdých materiálů při použití karbidových pilových pásů. Řezný posuv je na začátku a na konci řezu snížen. OFENZIVNÍ nastavení podporuje výkonné řezání kulatin. Řezný posuv i rychlost pásu jsou na začátku a na konci řezu zvýšeny. Jde o podobný princip, jako u režimu ARP. Výhodou je možnost regulace rychlosti pilového pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
 • Ovládací panel je umístěný v krytu kladky upínání. Ovládací panel se skládá z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráků) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je dále vybaven bezpečnostním tlačítkem pro zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní klávesnice v provedení antivandal.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Pásová pila má robustní konstrukci, která předurčuje modely Herkules k využití karbidových pilových pásů.
 • Rameno pily s uložením sloupů těsně u upínacího svěráku a pilového pásu v těsné blízkosti sloupů minimalizují vibrace a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Robustní litinové kladky skloněné o 25 stupňů oproti rovině řezu. Díky sklonu ramene je dosaženo snížení zkrutu pásu a dosaženo možnosti přiblížit pás do minimální vzdálenosti od lineárního vedení na sloupech. Toto uspořádání vede k eliminaci vibrací a umožňují maximální řezný výkon stroje.
 • Rameno používá inkrementální čidlo pro vyhodnocení polohy ramene nad materiálem. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák je robustní ocelový svařenec.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku přímo do vynašeče třísek.
 • Pohyb čelistí hlavního svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová.
 • Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s desičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Vedení pásu ve vodítkách je řešeno pomocí "bezvůlového" vedení pásu, kdy pás je dotláčen hydraulickým válcem, který při výměně pásu zajistí dostatečný prostor pro komfortní vyjmutí starého a vložení nového pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky a vynašečem třísek. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku.

Základní výbava stroje:

 • Vynašeč třísek.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
Sawing blade 67 mm

Pilový pás 67 mm 

ST
Sawing blade 80 mm

Pilový pás 80 mm. Jiná vodítka a kladky.

OP88 328 Kč
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP8 925 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP18 900 Kč
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
ECK
ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
850-VTH
850-VTH

Hrablový vynašeč třísek včetně 1 ks BOX-TRI-BIG.

ST
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP
PEGAS-ARP+ASR+RZP

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.

ST
RTS
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
BGT
BGT

Hydraulické upínání pásu ve vodítku.  "bezvůlového" vedení pásu, kdy pás je dotláčen hydraulickým válcem, který při výměně pásu zajistí dostatečný prostor pro komfortní vyjmutí starého a vložení nového pilového pásu.

ST
850-HP
850-HP

Hydraulické horní upínání na hlavním svěráku. Pomocí hydraulického válce utáhne polotovar ve vertikálním směru. 

OP36 593 Kč
BOX-TRI-BIG
BOX-TRI-BIG

Bedna na třísky 200 l s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O10 095 Kč
MINI LUBE 67
MINI LUBE 67

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 67 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP19 500 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP12 900 Kč
ABP
ABP

Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy.

OP22 666 Kč
850-KKR
850-KKR

Kontrola kolmosti řezu.

OP49 000 Kč
850-LSG
850-LSG

Laserová brána

OP63 092 Kč
850-RDT 2000/1000
850-RDT 2000/1000

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 1000 mm, 5 válců. Statická únosnost 5000 kg/m.

O103 969 Kč
850-RDM 2000/1000

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 1000 mm, délka 2000 mm, nosnost 5000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP188 785 Kč
850-RDM-L 2000/1000

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od phonu dráhy RDM.  Šířka válců 1000 mm, délka 2000 mm, nosnost 5000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP132 480 Kč
850 V
850 V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O13 514 Kč
850 DMV 2000
850 DMV 2000

Krytování mezer válců válečkové dráhy délka 2000.

O38 000 Kč
850-TDT 2000/1000
850-TDT 2000/1000

Vstupní nebo výstupní extra robustní dráha. Šířka 1000 mm, délka 2000 mm, 9 válců.  Nosnost 7000 kg/m. Možnost montáže dalších segmentů. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.

O405 096 Kč
850-TDM 2000/1000

Extra robustní dráha s pohonem. Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčniho měniče. Šířka 1000 mm, délka 2000 mm, 9 válců. Možnost montáže dalších segmentů.  Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.

OP556 996 Kč
850-TDM-L 2000/1000

Extra robustní prodlužovací 2 m segment  montovaný k TDM,  Šířka 1000 mm, délka 2000 mm, 9 válců. Nosnost 7000 kg/m. Součástí 1 ks vertikálního válce RBR. Povrchově upravené válce - tvrdost 55 HRc.

OP481 038 Kč
850-RBR
850-RBR

Boční váleček pevný, výška 800 mm s vlastním ocelovým rámem

O10 372 Kč
850-RBRS
850-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 1000 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 650 mm, průměr 130 mm. Pozor: na jednu dráhu je možné montovat pouze 1 kus!

O17 729 Kč
850-OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou. Pracuje pouze s OZP-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické

O39 900 Kč
850-OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délky. Pracuje pouze s OZD-L. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické.

O60 900 Kč
850-OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O58 000 Kč
850-OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZSD-L.

O78 750 Kč
850-OZP-L-RDZ

Odměřování pro OZP,  montované na PRVNÍ dráhu.

O13 000 Kč
850-OZP-LE-RDZ

Odměřování pro OZP, montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu

O15 600 Kč
850-OZD-L-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ dráhu.

O19 500 Kč
850-OZD-LE-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O22 100 Kč
850-OZS-L-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ dráhu.

O13 000 Kč
850-OZS-LE-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O15 600 Kč
850-OZSD-L-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ dráhu.

O19 500 Kč
850-OZSD-LE-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O22 100 Kč
850-OZP-L 2000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky 2 m.  

O10 500 Kč
850-OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O12 600 Kč
850-OZD-L 2000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky 2 m.  

O15 750 Kč
850-OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O17 850 Kč
850-OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O10 500 Kč
850-OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O12 600 Kč
850-OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m. 

O19 500 Kč
850-OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O22 100 Kč
850 - QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 20 ks vidiová deska boční LNKW 19-1198000, HF10
* 20 ks šroub k vid. desce US14
* 12 ks ložisko 61905 2RS
* 10 ks kartáč čisticí průměr 150 mm

O20 391 Kč
850-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 9490x67x1,6

O33 002 Kč
850-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr:  9490x67x1,6

O37 785 Kč
850 - NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O896 Kč
850-ABP
850-ABP

Automatické, bezkontaktní nastavení pracovní polohy.

OP23 798 Kč

Ceny odpovídají ceníku No211 ExWorks – platnost od 1.1.2021. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 211, platná od 1.1.2021. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo