PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 600x1100 HORIZONTAL X
Předchozí 600x1100 HORIZONTAL X / Horizont Další 1 727 143 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 620 620 500 650 490 x x
Profil horizontálně 1100x600 700x550 480x500 700x550 480x500 1100x400 700x400
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 20-100 9000x54x1,6 5200
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
4350 4700 2060 2060 2650 2900 800

600x1100 HORIZONTAL X je vysoce produktivní poloautomatická dvousloupová pásová pila.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v poloautomatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.
Pila určená k dělení konstrukčních ocelí profilového průřezu. Díky své robustnosti je možné řezat i těžce obrobitelné, legované oceli.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu a pohyb ramene jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu. Obsluha může volit 2 strategie nastavení: DEFENZIVNÍ nastavení je vhodné pro řezání velmi tvrdých materiálů při použití karbidových pilových pásů. Řezný posuv je na začátku a na konci řezu snížen. OFENZIVNÍ nastavení podporuje výkonné řezání kulatin. Řezný posuv i rychlost pásu jsou na začátku a na konci řezu zvýšeny. Jde o podobný princip, jako u režimu ARP. Výhodou je možnost regulace rychlosti pilového pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
 • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráku a točny) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní klávesnice v provedení antivandal.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá snímač a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Pevná čelist svěráku osazena na koncích naváděcími válečky.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Točna je robustní svařenec. Uložení točny na velmi robustním kuličkovém ložisku. Součástí ložiska je také věnec s ozubením.
 • Součástí točny jsou 4 podpěrné válce v úrovni pracovního stolu pily. Minimalizují tření při manipulaci s materiálem skrz pilu.
 • Pohyb točny pro úhlové řezy pomocí rotačního hydromotoru, šnekové převodovky a převodu ozubenými koly s hydraulickou fixací natočení. Funkce RoTo (rotuj na pozici ) s automatickým nastavením točny do požadované pozice.
 • Úhly natočení točny zobrazeny na display kontrolního panelu Siemens. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 7 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
 • Pila je standardně vybavena hydraulickým napínáním pilového pásu - umožňuje kdykoli dodržet ideální podmínky řezu.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Elektromotorem poháněný kartáč zajišťuje dokonalé čištění pilového pásu.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím planetové převodovky a třífázového elektromotoru s plynulou regulací rychlosti pilového pásu frekvenčním měničem.
 • Bezodpadní mazací systém jako standartní vybavení stroje. Systém řezné emulze je nabízen jako příslušenství, doporučujeme používat pouze na kolmé řezy plného materiálu.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je uspůzoben pro manipulaci s pilou pomocí jeřábu.
 • Mikrsopínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Hydrocentrála umístěna na příčníku sloupů pily = lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily. Pohybuje ramenem do řezu, zdvihá rameno, otevírání a zavírání hlavní svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy.

Základní výbava stroje:

 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování svěrák upne materiál, pila provede řez zvolenou rychlostí. Po dosažení dolní polohy ramene, která je určena systémem, popřípadě sepnutím mikrospínače se rameno zvedne do zvolené horní polohy a otevře se svěrák. Během řezu je možné měnit řezné parametry (rychlost pilového pásu a posuv do řezu). Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP22 103 Kč
F
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PUH
PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
RTS
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
600-KKR

Kontrola kolmosti řezu. Inkrementální snímač je umístěn nad pilovým pásem, měří vychýlení pilového pásu. Řídící systém reguluje řezný posuv.

OP31 717 Kč
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
600x1100-HPR

Bezkolizní dlouhozdvihový horní přítlak. Umístěn na otočné části pily ( točně ). Pohyb čelisti po 2 kolejnicích a 4 vozících lineárního vedení. Příčný posuv: volné uložení na lineárním vedení, manuální nastavení pozice. **není možné použít při CNC řezání úhlových řezů

OP96 571 Kč
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN
PEGAS-ARP+ASR+RZP+ARN

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
ECK
ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

ST
MINI LUBE 54
MINI LUBE 54

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 54 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

ST21 051 Kč
600x1100-ECS

Provedení pro chlazení a mazání emulzí - čerpadlo emulze, nádrž na emulzí, okapové plechy.

ST
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
600x1100-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000,HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 10 ks šroub k vid. desce US14
* 12 ks ložisko 61904 2RS
* 10 ks kartáč čisticí průměr 150 mm

O22 712 Kč
600x1100-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě SPECTRA M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 9000x54x1,6

O29 928 Kč
600x1100-SET M51

Set 10 pásů v kvalitě DURATEC M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 9000x54x1,6

O34 231 Kč
600x1100-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O782 Kč
RDT 1000/1150
RDT 1000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 1000 mm, šířka válců 1150 mm, 3 válce, nosnost 2000 kg/m.

O82 507 Kč
RDT 2000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní dráha, délka 2000 mm, šířka 1150 mm, nosnost 1700 kg/m.

O119 891 Kč
600x1100-RDP 2000/1150

Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM.  Délka 2000 mm, šířka  1150 mm, nosnost 1700 kg/m.

O105 722 Kč
RDM 2000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 1150 mm, délka 2000 mm, nosnost 2000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP190 736 Kč
RDML 2000/1150

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM.  Šířka válců 1150 mm, délka 2000 mm, nosnost 2000 kg/m. Nelze použít pro automatické pily CNC!!!

OP144 959 Kč
600x1100-VZMP 2000/1150

Vstupní elektromotorem poháněná dráha s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako vstupní propojovací díl válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné válečky pomocí řetězu  - nemůže dojít k protažení řetězů. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily – pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP214 240 Kč
600x1100 RDP-S

Doplňující segment vstupní válečkové dráhy, který vyplní volnou plochu nutnou pro úhlové řezy. Segment je vhodný pro kolmé řezy.

O64 368 Kč
600x1100-RDZ 2000/1150

Výstupní  propojovací dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení pily. Délka 2000 mm, šířka 1150 mm, nosnost 1700 kg/m.

O105 722 Kč
600x1100-VZMZ 2000/1150

Výstupní, elektromotorem poháněná dráha s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Slouží jako výstupní propojovací díl válečkové dráhy s pilou. Systém nepoužívá poháněné válečky pomocí řetězu  - nemůže dojít k protažení řetězů. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily – pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP216 320 Kč
600x1100-RDZ-S

Doplňující segment výstupní válečkové dráhy, který vyplní volnou plochu nutnou pro úhlové řezy. Segment je vhodný pro kolmé řezy.

O64 467 Kč
606-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg. Šířka válce 1150mm.

O65 395 Kč
600x1100-RBR

Boční váleček pevný,  s vlastním ocelovým rámem.

O12 480 Kč
600x1100 - RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením.

O17 439 Kč
600x1100-CS-H

Hydraulický svěrák montovaný na válečkovou dráhu.

OP45 845 Kč
600x1100 - VO10 354 Kč
DMV

Krytování mezer válců válečkové dráhy RDT (1 kus)

O5 453 Kč
600x1100-VZM

Válečková dráha délka 780 mm, šířka 1150 mm. 1 pasivní válce a 1 elektromotorem poháněný válec s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako propojovací díl válečkových drah, nebo k propojení válečkové dráhy s pilou. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP169 520 Kč
OZP
OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O13 949 Kč
OZP-D
OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O27 898 Kč
OZS
OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O22 533 Kč
OZS-D
OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Zobrazení nastavené délka digitálně.

O39 433 Kč
OZP-L-RDZ

Odměřování pro OZP,  montované na PRVNÍ dráhu.

O4 882 Kč
OZP-LE-RDZ

Odměřování pro OZP, montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O5 580 Kč
OZD-L-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ dráhu.

O6 975 Kč
OZS-L-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ dráhu.

O10 462 Kč
OZD-LE-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O7 672 Kč
OZSD-L-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ dráhu.

O12 554 Kč
OZS-LE-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O11 159 Kč
OZP-L 1000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky  1m.  

O4 185 Kč
OZSD-LE-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O13 252 Kč
OZP-L 2000
OZP-L 2000

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.

O5 859 Kč
OZP-LE 1000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 1 m.  

O5 859 Kč
OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O6 760 Kč
OZD-L 1000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky  1m.  

O5 580 Kč
OZD-L 2000
OZD-L 2000

Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.

O9 013 Kč
OZD-LE 1000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O8 369 Kč
OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O10 140 Kč
OZS-L 1000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky  1m.  

O11 159 Kč
OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O13 949 Kč
OZS-LE 1000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O12 554 Kč
OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O15 344 Kč
OZSD-L 1000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky  1m.  

O12 554 Kč
OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m.  

O16 739 Kč
OZSD-LE 1000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ poslední dráhu délky 1 m.  

O15 344 Kč
OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O19 529 Kč

Ceny odpovídají ceníku No232 ExWorks – platnost od 1.1.2023. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 232, platná od 1.1.2023. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo