PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 440x600 HORIZONTAL SHI
Předchozí 440x600 HORIZONTAL SHI / Horizont Další Již není v prodeji
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 470 475 330 475 305 x x
Tyč 250* 180* 130* 180* 130* x x
Profil horizontálně 610x410 490x415 320x410 495x415 305x425 610x255 600x430
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 4,0 20-100 6060x34x1,1 1685
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2950 3500 1760 1760 2150 2310 810

Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v  poloautomatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné od  -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakostí materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů tak plných polotovarů. Vzhledem ke své robustní konstrukci nalezne oblibu v průmyslových provozech.

Řídící systém:

 • Stroj vybaven řídícím systémem s PLC MITSUBISHI a funkcí automatické regulace řezného posuvu BRP (rychlost ramene do řezu).
 • Kontrolní panel MITSUBISHI jako standardní vybavení využívá dotykový displej a PLC, které umožňuje poloautomatické řezy a zároveň i komunikaci s obsluhou.
 • Ovládací panel zobrazuje informace o řezném procesu na display:
  - indikace cyklu (řezu),
  - indikace BRP,
  - indikace napnutí pásu,
  - čas řezu,
  - zatížení pohonu pásu v ampérech,
  - rychlost pásu,
  - měření časů řezu,
  - seznam chybových hlášení.
 • Možnosti uživatelského nastavení:
  - automatické zastavení hydraulické jednotky
  - mód pohybu ramene po ukončení řezu
  - mód rychloposuvu ramene
  - mód zpoždění řezného posuvu
  - mód pohybu pásu
  - mód pohybu svěráku po ukončení řezu
  - diagnostika vstupu a výstupu"
 • Funkce STOP - řezání: umožňuje kdykoliv přerušit řez stisknutím tlačítka STOP. Rameno povyjede s běžícím pilovým pásem, aniž by došlo k otevření svěráku.
 • Regulace řezného posuvu (rychlost ramene do řezu) je manuální, pomocí škrtícího ventilu umístěného na ovládacím panelu, s automatickou bezpečnostní funkcí PEGAS BRP (při překročení zatížení motoru pro pohon pilového pásu se automaticky zastaví řezný posuv).
 • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje.  Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráku a točny) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá snímač a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a lineárního vedení, pohyb točny přes ozubený hřeben.
 • Hydraulicky ovládané nastavení úhlů:
  a) Posuvem přes tlačítko na požadovaný úhel (rychloposuv/pomaloposuv)
  b) Pomocí funkce RTO (rotuj na pozici) s automatickým nastavením požadované pozice natočení ramene.
 • Hydraulická aretace pozice „zámkem“"
 • Úhly zobrazeny na display kontrolního panelu MITSUBISHI.  Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 7 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
 • Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu pasivně poháněný od kladky.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min.  Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
 • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
 • Ovládání 24 V.
 • Stroj vybaven hydraulickou centrálou, která ovládá veškeré funkce poloautomatické pily. Tlačí rameno do řezu, zdvihání ramene, otevírání a zavírání svěráku, natáčí točnu pro úhlové řezy.

Základní výbava stroje:

 • Oplachovací pistole na špony.
 • Dva robusní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
MITSUBISHI HMI 4,5"

Řídicí systém MITSUBISHI s velikostí displeje 4,5".

ST
F
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

ST
PEGAS-BRP
PEGAS-BRP

Elektronická regulace řezného posuvu.

ST
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
PUH
PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
440x600-IRP
440x600-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
440x600-PVP
440x600-PVP

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - vstupní strana.

ST
440x600-PVZ
440x600-PVZ

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní strana.

ST
RTR
RTR

Regulace tlaku ramene, která přizpůsobí řezný posuv pilového pásu tvaru a kvalitě materiálu

ST
RTS
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
440x600-NPH
440x600-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

OP25 752 Kč
440x600-VTT
440x600-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

OP76 590 Kč
440x600-VTT-D
440x600-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 730 mm.

OP62 664 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O8 320 Kč
BOX-TRI
BOX-TRI

Bedna na třísky s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O7 485 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O2 912 Kč
440x600-HP
440x600-HP

Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. 

OP21 000 Kč
MINI LUBE 27-34
MINI LUBE 27-34

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP15 203 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
440-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 6 ks: vidiová deska boční LNKW 19-1198000,HF10
* 6 ks: šroub k vid. desce US14
* 8 ks: ložisko 6202 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí 80 mm

O6 661 Kč
440-QPARTS 2

Prořezová výseč - servisní sestava středového dílu podstavce včetně prořezové výseče.

O11 267 Kč
440-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6060x34x1,1

O9 217 Kč
440-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6060x34x1,1

O12 547 Kč
440x600-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O718 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O3 689 Kč
VD-2000/620/89/6
VD-2000/620/89/6

Vstupní nebo výstupní  dráha, délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 350 kg/m.

O22 880 Kč
VD-V-620
VD-V-620

Náhradní válec délky 620 mm.

O1 417 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 771 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O436 Kč
RDT 1000/620
RDT 1000/620

Robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, nosnost 2500 kg/m. 

O39 520 Kč
RDT 2000/620
RDT 2000/620

Robustní dráha, délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 2500 kg/m. 

O56 160 Kč
440x600-RDP-800/620
440x600-RDP-800/620

Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM.  Délka 800 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O51 400 Kč
440x600-RDZ-800/620
440x600-RDZ-800/620

Výstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM. Délka 800 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O43 467 Kč
VZM-620
VZM-620

Elektromotorem poháněný válec šířky 620 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako dodatečné vylepšení dráhy RDT pro pozdější montáž. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP150 800 Kč
500-RBR
500-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O7 696 Kč
500-RBRS
500-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm

O9 264 Kč
500-CSV
500-CSV

Hydraulický posuv pro váleček RBRS včetně elektrického ovládání a hydraulického připojení. Možné pouze jako doplněk RBRS

OP27 015 Kč
440x600 RB-RDP
440x600 RB-RDP

Vertikální válec pro válečkovou dráhu 440x600 RDP.

O5 200 Kč
440x600 V-300-RDP
440x600 V-300-RDP

Přídavný válec pro dráhu RDP, délka 300 mm

O1 900 Kč
440x600 V-620-RDP
440x600 V-620-RDP

Přídavný válec pro dráhu RDP, délka 600 mm

O3 500 Kč
V-620
V-620

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O5 720 Kč
500-RDH
500-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.

O23 978 Kč
OZP
OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O15 203 Kč
OZP-D
OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O30 407 Kč
OZS
OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O24 559 Kč
OZS-D
OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Zobrazení nastavené délka digitálně.

O42 979 Kč
OZP-L-RDZ

Odměřování pro OZP,  montované na PRVNÍ dráhu.

O5 321 Kč
OZP-LE-RDZ

Odměřování pro OZP, montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O6 081 Kč
OZD-L-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ dráhu.

O12 480 Kč
OZD-LE-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O12 480 Kč
OZS-L-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ dráhu.

O11 402 Kč
OZS-LE-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O12 163 Kč
OZSD-L-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ dráhu.

O13 683 Kč
OZSD-LE-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O14 443 Kč
OZP-L 1000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky  1m.  

O4 561 Kč
OZP-L 2000
OZP-L 2000

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.

O6 385 Kč
OZP-LE 1000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 1 m.  

O6 385 Kč
OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O7 368 Kč
OZD-L 1000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky  1m.  

O8 320 Kč
OZD-L 2000
OZD-L 2000

Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.

O14 560 Kč
OZD-LE 1000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O12 480 Kč
OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O14 560 Kč
OZS-L 1000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky  1m.  

O12 163 Kč
OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O15 203 Kč
OZS-LE 1000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O13 683 Kč
OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O16 724 Kč
OZSD-L 1000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky  1m.  

O13 683 Kč
OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m.  

O18 244 Kč
OZSD-LE 1000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ poslední dráhu délky 1 m.  

O16 724 Kč
OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O21 285 Kč
440x600-RDT-XY1

Poháněný válečkový dopravník (1 x VZM-620) délky 7500 mm se 4 poháněnými příčnými dopravníky L = 4000 mm. Jednosměrný tok materiálu. Manuální ovládání.

OP1 155 450 Kč

Ceny odpovídají ceníku No241 ExWorks – platnost od 1.1.2024. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO241, platná od 1.1.2024. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Logo