PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Dvousloupové pásové pily: dělení profilů pod úhlem, 440x600 HORIZONTAL X-NC-BS
Předchozí 440x600 HORIZONTAL X-NC-BS / Horizontal Další 1 359 300 Kč
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 470 475 330 475 305 x x
Tyč 250* 180* 130* 180* 130* x x
Profil horizontálně 610x410 490x415 320x410 495x415 305x425 610x255
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 4,0 20-100 6060x34x1,1 3835
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
2900 2900 4600 4600 2140 2140 810

Vysoce produktivní, automatická dvousloupová hydraulicky ovládaná pásová pila.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech, úhlové řezy plynule nastavitelné o od -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo. Pila je určená pro řezání ocelových konstrukcí a profilů s podáním materiálu 2000 mm. Stroj je konstruován pro automatické řezání dlouhých tyčí. Při úhlovém řezání tyčí kratších než (500 mm) v automatickém cyklu, stroj automaticky přeruší cyklus a čeká, až obsluha odstraní materiál a potvrzením na ovládacím panelu znovu odstartuje automatický cyklus.
Nalézá uplatnění v sériové výrobě v průmyslových provozech. Pila je určena k řezání ocelového materiálu. Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy. Zde doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

!Řezání dalších materiálů není povoleno bez odsouhlasení výrobcem.!

Řídící systém:

  • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu, pohyb ramene a pohyb podavače jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
  • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT . umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.

   Pila umožňuje pracovat s dvěma režimy:

  • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. Obsluha používá podavač pily k manipulaci s řezaným polotovarem a k přesnému posunutí polotovaru do zóny řezu. Pohyb podavače je realizován pomocí manuálních tlačítek, nebo pomocí funkce GTO. Po odstartování funkce GTO obsluha zadává pozici podavače, mačká tlačítko START GTO a podavač se na zadanou pozici posune
  • AUTOMATICKÝ REŽIM: Podavač podává řezaný polotovar na základě zadaného programu. Obsluha nastavuje program řezání a pila poté tyto programy realizuje. Obsluha může uložit až tisíc programů. Součástí jednoho programu je kompletní nastavení řezu: rychlost pásu, hodnota řezného posuvu, nastavení automatické regulace, nastavení výšky řezané tyče, nastavení délky tyče a počtu řezů. Délku a počet je možno nastavit v 20 řádcích. Pila automaticky podá různě zadané délky.
  • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
  • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
   • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu.
   • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu.

    Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
    • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
    • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
   • Funkce RTO (rotuj na) pro automatické nastavení požadované pozice natočení ramene.
   • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráků, pohyb podavače a točny) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní klávesnice v provedení antivandal.
   • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

  • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
  • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
  • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
  • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
  • Rameno používá snímač a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
  • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
  • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu. Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
  • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
  • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru
  • Velmi tuhý podavač se pohybuje po základně s podpěrnými válci pomocí lineárního vedení.
  • Krok podání 2000mm, vícenásobné podání ( max. délka 30m)
  • Pohyb podavače pomocí lineárního vedení, kuličkového šroubu, převodu ozubeným řemenem a servopohonu.
  • Přesné polohování podavače řeší automaticky frekvenční měnič Siemens. Inkrementální rotační snímač pro indikaci polohy podavače je součástí servopohonu.
  • Obsluha volí na displeji ovládacího panelu jednu z pěti základních rychlostí podavače.
  • Indikace materiálu v podavači: optické čidlo oznamuje, že v podavači je materiál. Pokud materiál není v podavači, signál z čidla se odrazí na sklíčku, které je umístěno na pevné čelisti a vrátí se zpět do čidla. Pila přestane podávat materiál a čeká na vložení další tyče.
  • Podavačem prochází válečkový dopravník podpírající polotovar.
  • Podávací svěrák je robustní ocelový svařenec. Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
  • Pohyb čelistí podávacího svěráku po dvou kolejnicích lineárního vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová (posuv dlouhozdvihovým hydraulickým válcem). Druhá čelist je krátkozdvihová (posuv krátkozdvihovým hydraulickým válcem).
  • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a lineárního vedení, pohyb točny přes ozubený hřeben.
  • Hydraulicky ovládané nastavení úhlů:
   a) Posuvem přes tlačítko na požadovaný úhel (rychloposuv/pomaloposuv)
   b) Pomocí funkce RTO (rotuj na pozici) s automatickým nastavením požadované pozice natočení ramene.
  • Hydraulická aretace pozice „zámkem“"
  • Úhly natočení točny zobrazeny na display kontrolního panelu Siemens. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

  • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách.
  • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 6 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
  • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
  • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
  • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 3 vozíky) s vysokou únosností.
  • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími třískami a chladicí emulzí.
  • Pás se napíná v základním provedení pily hydraulicky.
  • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
  • Čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu pasivně poháněný od kladky.
  • Pohon pilového pásu prostřednictvím šnekové převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min.  Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
  • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
  • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
  • Mikrospínač napnutí pilového pásu a otevření krytu kladek.
  • Ovládání 24 V
  • Hydrocentrála umístěná vně podstavce – lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily : Tlačí rameno do řezu, zdvihá rameno, otevírá a zavírá hlavní a podávací svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy a natočení točny fixuje. Má regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

  • RTS- regulace tlaku svěráku
  • Dva robustní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení. Umístění na výstupní straně.
  • Oplachovací pistole na špony.
  • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
  • Pilový pás.
  • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
  • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroje upnou svěráky, pila provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze ramene se uvolní zóna řezu - otevře se dlouhozdvihová čelist pevného svěráku,  podavač odsune materiál od pevného svěráku a rameno se zvedne do zvolené horní polohy). Následuje posun materiálu pomocí podavače – periodický (podavač se pohybuje mezi nulovou pozicí a pozicí zadané délky podání) nebo postupný režim (podavač se posune na limitní hodnotu, upne tyč a postupně ji podává do řezu). Hlavní svěrák upne materiál, svěrák podavače zůstává upnutý a celý cyklus se opakuje. Obsluha pouze zakládá polotovar a odebírá nařezaný materiál. Během řezání je možné upravovat rychlost pásu a řeznou rychlost ramene.

KódPopisTypCena
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

O8 925 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

O18 900 Kč
CDC
CDC

Tento systém automaticky nabízí obsluze pily řezné parametry. Obsluha zadává
do parametrů řezného programu jakost materiálu a rozměr materiálu, pila kalkuluje
řezný posuv, rychlost pásu a velikost zubů.

ST
440x600-F
440x600-F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu.

ST
PEGAS-ARP+ASR+RZP
PEGAS-ARP+ASR+RZP

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný pro použití karbidových pilových pásů.

ST
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
PUH
PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
PCK
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
440x600-IRP
440x600-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
440x600-PVP
440x600-PVP

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - vstupní strana.

ST
RTS-A
RTS-A

Regulace tlaku svěráku, obsahuje sadu 2 ks pro oba svěráky.

ST13 535 Kč
NPH
NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

ST
440x600 RNT
440x600 RNT

Přední bezpečnostní kryt.

ST
440x600 RNT-Z
440x600 RNT-Z

Zadní bezpečnostní kryt

OP11 541 Kč
440x600-VTT
440x600-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky – nerez. Součástí je jeden kus BOX-TRI.

OP71 379 Kč
440x600-VTT-D
440x600-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 730 mm.

OP56 238 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O6 200 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O1 262 Kč
440x600-HP-A
440x600-HP-A

Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. Obsahuje sadu 2 kusů pro hlavní i podávací svěrák. 

OP45 990 Kč
MINI LUBE 27-34
MINI LUBE 27-34

Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP13 000 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP12 900 Kč
440-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 6 ks: vidiová deska boční LNKW 19-1198000,HF10
* 6 ks: šroub k vid. desce US14
* 8 ks: ložisko 6202 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí 80 mm

O6 208 Kč
440-QPARTS 2

Prořezová výseč - servisní sestava středového dílu podstavce včetně prořezové výseče.

O10 500 Kč
440-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6060x34x1,1

O8 590 Kč
440-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6060x34x1,1

O9 774 Kč
440x600-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O669 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O3 155 Kč
VD-2000/620/89/6
VD-2000/620/89/6

Vstupní nebo výstupní  dráha, délka 2000 mm, šířka 620 mm, 6 válců, nosnost 350 kg/m.

O12 618 Kč
VD-V-620
VD-V-620

Náhradní válec délky 620 mm.

O1 211 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 514 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O315 Kč
500-RDT 1000/620
500-RDT 1000/620

Vstupní nebo výstupní dráha robustní. Délka 1000 mm, šířka válců 620 mm, 3 válce, statická únosnost 1 700 kg/m. 

O26 900 Kč
500-RDT 2000/620
500-RDT 2000/620

Vstupní nebo výstupní robustní dráha. Délka 2000 mm, šířka válců 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O39 838 Kč
440x600-RDP-800/620
440x600-RDP-800/620

Vstupní válečková dráha, obsahuje speciální tvar pro úhlové vytočení. Propojení pily s RDT, RDM.  Délka 800 mm, šířka 620 mm, 5 válců, nosnost 1700 kg/m.

O43 900 Kč
VZM-620
VZM-620

Elektromotorem poháněný válec šířky 620 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah.  Slouží jako dodatečné vylepšení dráhy RDT pro pozdější montáž. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. Poháněný válec používá z pily pouze napojení obou hydraulických válců.

OP114 400 Kč
500-RBR
500-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 87 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O3 846 Kč
500-RBRS
500-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 620 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 87 mm

O6 814 Kč
500-CSV
500-CSV

Hydraulický posuv pro váleček RBRS včetně elektrického ovládání a hydraulického připojení. Možné pouze jako doplněk RBRS

OP23 100 Kč
440x600 RB-RDP
440x600 RB-RDP

Vertikální válec pro válečkovou dráhu 440x600 RDP.

O4 687 Kč
440x600 V-300-RDP
440x600 V-300-RDP

Přídavný válec pro dráhu RDP, délka 300 mm

O1 484 Kč
440x600 V-620-RDP
440x600 V-620-RDP

Přídavný válec pro dráhu RDP, délka 600 mm

O2 531 Kč
500-V
500-V

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer.

O3 546 Kč
500-RDH
500-RDH

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 1000 kg.

O15 268 Kč
440x600-RDT-XY1

Poháněný válečkový dopravník (1 x VZM-620) délky 7500 mm se 4 poháněnými příčnými dopravníky L = 4000 mm. Jednosměrný tok materiálu. Manuální ovládání.

OP988 000 Kč

Ceny odpovídají ceníku No211 ExWorks – platnost od 1.1.2021. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO 211, platná od 1.1.2021. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Líbí se vám?
Kontaktujte nás nebo
nebo pošlete poptávku!
Logo