PÁSOVÉ PILY NA KOV

Jsme zde, abychom řešili Vaše řezání

Předchozí 500x750 HORIZONTAL X (2. generace) / Horizont Další Již není v prodeji
mm 45° 60° -45° -60° Svazek Svazek
Trubka 500 500 330 500 300 x x
Tyč 400* 280* 200* 280* 190* x x
Profil horizontálně 750x480 500x480 330x480 500x480 300x480 750x450
*Doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!
Obrázek velikostí
Příkon Výkon motoru Rychlost pásu Délka pásu Hmotnost
3x400V 5,5 20-100 6500x41x1,3 2120
Lmin Lmax Bmin Bmax Hmin Hmax V
3100 3600 1760 1760 2210 2400 815

Poloautomatická dvousloupová pásová pila s kompletním hydraulickým ovládáním.
Pila je určena pro dělení materiálu v kolmých i úhlových řezech v  poloautomatickém cyklu. Úhlové řezy plynule nastavitelné od  -60 do 0 vlevo a od 0 +60 stupňů vpravo.
Pila je určena k řezání ocelového materiálu. Další materiály, které je na pile možno řezat, jsou lehké kovy. Zde  doporučujeme konzultaci o použitelnosti pily s výrobcem.

Řídící systém:

 • Stroj je vybaven programovatelným PLC SIEMENS SIMATIC S7-1200 . Pohon pilového pásu a pohyb ramene jsou kompletně řízeny a poháněny technologií SIEMENS.
 • Barevný dotykový displej - HMI SIEMENS TP 700 COMFORT umožňuje snadnou komunikaci s obsluhou stroje. Znázorňuje pracovní stavy jako rychlost pásu, řezný posuvu a stavy jednotlivých pracovních pohybů a informace o řezných programech.
 • POLOAUTOMATICKÝ REŽIM: Pila okamžitě řeže materiál v poloautomatickém režimu. 
 • Regulace řezného posuvu je realizována řídícím systémem pomocí servomotoru a škrtícího ventilu hydrauliky. Tím je dosažen velmi přesný řezný posuv. Obsluha pily zadá do programu požadovaný řezný posuv (mm/min) a pila tento posuv přesně nastaví. Použitý způsob řízení není závislý na teplotě (viskozitě) hydraulického oleje.
 • Dva základní režimy automatického systému regulace (ASR): ARP a RZP.
  • RZP = Regulace zón. Systém umožňuje v 5-ti zónách řezaného materiálu nastavit optimální řezný posuv a rychlost pilového pásu v závislosti na poloze pásu. Obsluha může volit 2 strategie nastavení: DEFENZIVNÍ nastavení je vhodné pro řezání velmi tvrdých materiálů při použití karbidových pilových pásů. Řezný posuv je na začátku a na konci řezu snížen. OFENZIVNÍ nastavení podporuje výkonné řezání kulatin. Řezný posuv i rychlost pásu jsou na začátku a na konci řezu zvýšeny. Jde o podobný princip, jako u režimu ARP. Výhodou je možnost regulace rychlosti pilového pásu.
  • ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu. Systém nabízí dva základní režimy ARP: BIMETAL a KARBID
   • Režim BIMETAL je vhodný pro optimalizaci řezného posuvu při řezání profilů (jeklů) prostřednictvím bimetalových pásů. Řezný posuv je vyšší, pokud pilový pás řeže stěny profilu. Jakmile se pás dostane do řezu plného materiálu, systém automaticky sníží řezný posuv tak, aby nebyly zahlceny zubové mezery pásu a nedošlo k ,, podříznutí ´´.
   • Režim KARBID je vhodný pro řezání plných průřezů tyčí . Při nadměrné zátěži pilového pásu (např. pokud je pás opotřebený), řídicí systém sníží řezný posuv. Reakce na změny je výrazně pomalejší, než v režimu BIMETAL.
 • Ovládací panel je ergonomicky umístěný na otočné konzole je nezávislý na poloze točny při úhlové řezu. Umožňuje optimalizaci ovládání a vylepšuje zorný úhel, pod kterým obsluha sleduje funkci stroje. Ovládací panel sestává z mechanických tlačítek a digitálního displeje řídícího systému pily. Mechanická tlačítka slouží pro ovládání základních pohybů pily (pohyb ramene, svěráků, pohyb podavače a točny) a spouštění pracovního cyklu pily. Ovládací panel je vybaven bezpečnostním tlačítkem zastavení pily. Tlačítka pro ovládání pohybů stroje jsou součástí velmi kvalitní foliové klávesnice.
 • Bezpečnostní modul s autodiagnostikou.

Konstrukce:

 • Pila je konstrukčně řešena tak, aby odpovídala extrémnímu namáhání ve výrobních podmínkách. Robustní konstrukce pily včetně svěrákové části je navržena tak, aby umožnila maximální využití bimetalových pásů.
 • Rameno je robustní svařenec a je navrženo tak, aby byla zajištěna potřebná tuhost a přesnost řezání.
 • Rameno se pohybuje na dvou sloupech pomocí čtyřřadého lineárního vedení s vysokou únosností. Pohyb ramene pily pomocí dvou hydraulických válců.
 • Hnací i napínací kladka jsou odlitky.
 • Rameno používá snímač a magnetickou pásku pro vyhodnocení polohy ramene. Horní pracovní polohu ramene je možno nastavit řídícím systémem.
 • Dolní poloha pomocí stavitelného dorazu a mikrospínače. Dolní pracovní polohu ramene je možné také zadat přímo do řídícího systému pily. Po dosažení dolní koncové polohy se rameno zastaví v poloze nastavené řídícím systémem.
 • Svěrák s dlouhozdvihovým hydraulickým válcem s dělenou čelistí, která upíná materiál před i za řezem (kolmé řezy).
 • Hlavní svěrák s dělenou čelistí pro fixaci polotovaru před i za řezem (kolmé řezy). Čelisti zajišťují bezpečné upnutí materiálu.
 • Optimalizace pohybu třísek skrz pevnou čelist svěráku do zásobníku třísek, resp. vynašeče třísek, který je nabízen jako příslušenství.
 • Pohyb čelisti hlavního svěráku v suvném ocelovém vedení, pomocí hydraulického válce. Jedna čelist je dlouhozdvihová. Druhá čelist je pevná.
 • Regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku, indikace taku na manometru.
 • Točna je robustní svařenec. Otočný stůl pro úhlové řezy s obrobenými vodícími plochami podstavce. Otočný stůl dodává veliký prostor pro podepření materiálu a jeho precizní upnutí. Natáčení stolu pro úhlové řezy pomocí hydraulického válce a hřebenového převodu.
 • Hydraulicky ovládané nastavení úhlů:
  a) Posuvem přes tlačítko na požadovaný úhel (rychloposuv/pomaloposuv)
  b) Pomocí funkce RTO (rotuj na pozici) s automatickým nastavením požadované pozice natočení ramene.
 • Hydraulická aretace pozice „zámkem“"
 • Úhly natočení točny zobrazeny na display kontrolního panelu Siemens. Indikace nastavovaného úhlu pomocí inkrementálního čidla a magnetické pásky.

Standardní výbava:

 • Vedení pásu ve vodítkách s destičkami a naváděcími ložisky a po litinových kladkách. Stavitelná vodítka s nulovou vůlí při řezu, předpětí pomocí talířových pružin.
 • Sklon pilového pásu oproti rovině svěráku je 6 stupňů. To zajišťuje vyšší výkon při řezání profilů a plných materiálů a zároveň zvyšuje životnost pilového pásu.
 • Pila má na straně pohonu vodítko uložené na pevném nosníku. Na straně napínání je vodítko uloženo na posuvném nosníku.
 • Nosník vodítka pásu nastavitelný v celém pracovním rozsahu. Pohyb vodítka je spojený s pohybem čelisti svěráku. Proto není nutné jeho polohu manuálně nastavovat.
 • Nosník vodítka se pohybuje pomocí lineárního vedení (2 kolejnice, 4 vozíky) s vysokou únosností.
 • Pilový pás je chráněn krytem, který chrání obsluhu před odpadávajícími pilinami a chladicí emulzí.
 • Pás se napíná v základním provedení pily manuálně, na přání hydraulicky.
 • Automatická indikace správného napnutí pilového pásu.
 • Čistící kartáč pilového pásu pro dokonalé očištění a funkci pilového pásu pasivně poháněný od kladky.
 • Pohon pilového pásu prostřednictvím kuželo-čelní převodovky s trvalou olejovou náplní. Třífázový motor s dvojitým vinutím s frekvenčním měničem pro plynulou regulaci rychlosti pásu 20-100 m/min. Robustní příruba s uložením hnací hřídele. Tepelná ochrana motoru.
 • Chladící systém na řeznou emulzi, vedenou do vodítek pásu a pomocí flexibilního LocLine systému přímo do řezné drážky.
 • Robustní podstavec se zásobníkem na třísky. Podstavec je zkonstruován pro manipulaci s pilou paletovacím vozíkem i vysokozdvižným vozíkem.
 • Ovládání 24 V.
 • Hydrocentrála umístěná vně podstavce – lepší chlazení a lepší přístup. Hydraulická centrála ovládá funkce pily : Tlačí rameno do řezu, zdvihá rameno, otevírá a zavírá hlavní svěrák, natáčí točnu pro úhlové řezy. Má regulační ventil pro nastavení tlaku svěráku.

Základní výbava stroje:

 • Dva robusní válce pro podpěru řezaných polotovarů. Odsunutelné pomocí lineárního vedení.
 • Oplachovací pistole na špony.
 • Lišta s LED pro osvětlení pracovního prostoru.
 • Pilový pás.
 • Sada nářadí pro běžnou údržbu stroje.
 • Návod k obsluze v elektronické podobě na CD.

Pracovní cyklus:
Po odstartování stroj upne svěrák, provede řez zvolenou rychlostí, v dolní poloze sepne mikrospínač a rameno se zvedne do zvolené horní polohy a otevře svěrák. Obsluha pouze posouvá materiál.

KódPopisTypCena
F
F

Motor a frekvenční měnič, plynulá regulace rychlosti pilového pásu

O
Motor with power 5,5 kW

Pohon pilového pásu 5,5 kW + kuželočelní převodovka

ST
SIEMENS HMI 7"
SIEMENS HMI 7"

Řídící systém SIEMENS se 7" dislejem.

ST
PCP
PCP

Roční přístup k externímu programování pil s řídicím systémem Siemens, pomocí www serveru.

OP10 438 Kč
BLUEBOX
BLUEBOX

Router pro vzdálený servis pily.

OP22 103 Kč
PUD
PUD

Indikace úhlů-digitální. Ukazuje nastavený úhel na digitálním display.

ST
LED
LED

LED osvětlení pracovního prostoru.

ST
500X750-IRP
500X750-IRP

Indikace hodnoty posuvu do řezu na display řídicího systému (mm/min).

ST
PEGAS ASR
PEGAS ASR

ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem.
ARP= Systém automatické regulace řezu v závislosti na řezném odporu materiálu nebo otupení pilového pásu
RZP= Regulovaný posuv na začátku a na konci řezu, vhodný při použití karbidových pilových pásů.
ARN= Automatický záběh pilového pásu redukovanými řeznými parametry

ST
HPV
HPV

Systém pro pohyb vodítka spojený s čelistí svěráku.

ST
PCK
PCK

Čisticí kartáč pilového pásu pasivně poháněný od kladky.

ST
500x750-PVP
500x750-PVP

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - vstupní (levá) strana.

ST
500x750-PVZ
500x750-PVZ

Podpěrný válec materiálu na podstavci pily, uložený na lineárním vedení - výstupní (pravá) strana.

ST
RTS
RTS

Regulace tlaku svěráku.

ST
500x750-PUH
500x750-PUH

Hydraulické natáčení ramene včetně hydraulického fixování pozice

ST
500x750-SRZ-Z-HP
500x750-SRZ-Z-HP

Přídavný hydraulický svěrák s horním přítlakem montovaný na dráhy RDT za řezem.

OP58 000 Kč
500x750-NPH
500x750-NPH

Hydraulické napínání pilového pásu.

OP27 898 Kč
500x750-ECK
500x750-ECK

Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem.

OP28 974 Kč
500x750-VTT
500x750-VTT

Vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Součástí je box na třísky.

OP78 911 Kč
500x750-VTT-D
500x750-VTT-D

Přídavný vynašeč třísek pro dlouhé třísky. Umožňuje transport třísek do výšky 730 mm

OP62 664 Kč
BOX-PCS
BOX-PCS

Bedna na odřezané kusy s odkapem emulze do vodotěsné nádoby.

O8 320 Kč
BOX-TAH
BOX-TAH

Přípravek pro manipulaci s BOX-PCS a BOX-TRI.

O2 912 Kč
500x750-HP
500x750-HP

Hydraulické horní upínání. Pomocí krátkozdvihového hydraulického válce spojeného s válcem svěráku utáhne polotovar ve vertikálním směru. 

OP24 500 Kč
MINI LUBE 41
MINI LUBE 41

Bezodpadní mazací systém - 2  pumpy, pro pás 41 mm.  Nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar.

OP19 619 Kč
LASER LINE
LASER LINE

Laserová linka pfromítaná do místa řezu.

OP15 086 Kč
500x750-QPARTS

Sada rychle se opotřebitelných dílů:
* 8 ks vidiová deska boční 765000, HF10
* 2 ks vidiová deska horní LNKW 19-1198000, HF10
* 2 ks šroub k vid. desce US14
* 8 ks ložisko 6003 2RS
* 20 ks: kartáč čisticí

O8 950 Kč
500x750-QPARTS 2

Servisní sestava středového dílu podstavce včetně prořezové desky.

O12 393 Kč
500x750-SET M42

Set 10 pásů  v kvalitě M42 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6500x41x1,3

O12 127 Kč
500x750-SET M51/10

Set 10 pásů v kvalitě M51 - zuby dle volby zákazníka. Rozměr: 6500x41x1,3

O13 841 Kč
500x750-NAV

Tištěná verze návodu k obsluze.

O718 Kč
PAL4

Balení na paletě 1,5 m x 3,5 m.

O3 689 Kč
VD-2000/800/89/6O
VD-V-800
VD-V-800

Náhradní válec délky 780 mm.

O1 697 Kč
VD-VB-190
VD-VB-190

Boční válec výšky 190mm. Montovatelný pouze na VD1.

O1 771 Kč
VD-BL
VD-BL

Boční ložisko. Montovatelné pouze na VD1.

O436 Kč
RDT 1000/800
RDT 1000/800

Robustní dráha, délka 1000 mm, šířka válců 800 mm, 3 válce. nosnost 2700 kg/m. 

O45 314 Kč
RDT 2000/800
RDT 2000/800

Robustní dráha, délka 2000 mm, šířka válců 800 mm, 5 válců, nosnost 2700 kg/m

O73 025 Kč
RDM 2000/800
RDM 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha.  Pohon prostřednictvím elektromotoru a frekvenčního měniče. Válečky poháněné řetězem.  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 2700 kg/m. U automatických pil CNC možné použít pouze s příslušenstvím SYNC-2. 

OP246 663 Kč
RDML 2000/800
RDML 2000/800

Vstupní nebo výstupní robustní poháněná dráha. Válečky poháněné řetězem od pohonu dráhy RDM (RDM-L nefunguje bez dopravníku RDM).  Šířka válců 800 mm, délka 2000 mm, nosnost 2700 kg/m. 

OP150 409 Kč
500x750-RDP-800
500x750-RDP-800

Vstupní válečková dráha pro montáž k pile. Obsluha pily posunuje válečky na konzolách do optimální polohy pro úhlové řezy. Válečky optimálně podpírají kusy při kolmých řezech.
V limitních úhlových řezech je třeba některé válce demontovat. Dráha obsahuje 3 válce L = 390 a 2 válce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.

O64 000 Kč
500x750-RDZ-800
500x750-RDZ-800

Výstupní válečková dráha pro montáž k pile. Obsluha pily posunuje válečky na konzolách do optimální polohy pro úhlové řezy. Válečky optimálně podpírají kusy při kolmých řezech.
V limitních úhlových řezech je třeba některé válce demontovat. Dráha obsahuje 3 válce L = 390 a 2 válce L = 811 mm. Nosnost: 1700 kg.

O52 891 Kč
500x750-RBR
500x750-RBR

Boční váleček pevný, výška 280 mm, průměr 92 mm s vlastním rámem, montovaným na dráhu RDT

O7 280 Kč
VZM-800
VZM-800

Elektromotorem poháněný válec šířky 800 mm s hydraulickým zdvihem materiálu nad rovinu ostatních válečkových drah. Pracuje pouze s RDT 2000. Montuje se na místo 2 standardních válců dráhy RDT. Ovládání zdvihového válce je nezávislé na ovládání pily - pomocí vlastního ovládacího panelu. VZM je hydraulicky napojeno na centrálu pily.

OP184 080 Kč
500x750-RBRS
500x750-RBRS

Boční váleček posuvný s vlastním rámem a posuvným vedením 800 mm, fixovaný 2 ks T -matic. Výška 280 mm, průměr 92 mm

O9 264 Kč
RDH-800
RDH-800

Samostatně stojící podpěrný válec, výškově stavitelný, nosnost statická 700 kg. Šířka válce 800mm.

O23 978 Kč
V-800
V-800

Válec válečkové dráhy RDT vložený do mezer. Není možné montovat na dráhy VD.

O6 540 Kč
OZP
OZP

Mechanický doraz pevný s metrem a ryskou délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O15 203 Kč
OZP-D
OZP-D

Mechanický doraz pevný s digitálním ukazatelem nastavené délka, délka 2 m. Použitelné jen pro řezání v poloautomatickém cyklu. V automatickém cyklu je odměřování automatické. NENÍ MOŽNÉ MONTOVAT NA DRÁHY VD1.

O30 407 Kč
OZS
OZS

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Měření délka měřítkem a ryskou.  Pracuje pouze s OZS-L. 

O24 559 Kč
OZS-D
OZS-D

Elektromechanický doraz pro použití s RDM dráhou. Materiál po kontaktu s jemným dorazem přepne na pomaloposuv a po dojezdu na rozměr vypne pohon. Délka 2 m. Zobrazení nastavené délka digitálně.

O42 979 Kč
OZP-L-RDZ

Odměřování pro OZP,  montované na PRVNÍ dráhu.

O5 321 Kč
OZP-LE-RDZ

Odměřování pro OZP, montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O6 081 Kč
OZD-L-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ dráhu.

O12 480 Kč
OZD-LE-RDZ

Odměřování pro OZD montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O12 480 Kč
OZS-L-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ dráhu.

O11 402 Kč
OZS-LE-RDZ

Odměřování pro OZS montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O12 163 Kč
OZSD-L-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ dráhu.

O13 683 Kč
OZSD-LE-RDZ

Odměřování pro OZS-D montované na PRVNÍ A ZÁROVEŇ POSLEDNÍ dráhu.

O14 443 Kč
OZP-L 1000

Odměřování pro OZP montované na dráhu délky  1m.  

O4 561 Kč
OZP-L 2000
OZP-L 2000

Prodloužení odměřování OZP o 2 m.

O6 385 Kč
OZP-LE 1000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 1 m.  

O6 385 Kč
OZP-LE 2000

Odměřování pro OZP, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O7 368 Kč
OZD-L 1000

Odměřování pro OZD montované na dráhu délky  1m.  

O8 320 Kč
OZD-L 2000
OZD-L 2000

Prodloužení digitálního odměřování o 2 m.

O14 560 Kč
OZD-LE 1000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O12 480 Kč
OZD-LE 2000

Odměřování pro OZD, montované na POSLEDNÍ dráhu délky 2 m.  

O14 560 Kč
OZS-L 1000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky  1m.  

O12 163 Kč
OZS-L 2000

Odměřování pro OZS montované na dráhu délky 2 m.  

O15 203 Kč
OZS-LE 1000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 1 m.  

O13 683 Kč
OZS-LE 2000

Odměřování pro OZS, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O16 724 Kč
OZSD-L 1000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky  1m.  

O13 683 Kč
OZSD-L 2000

Odměřování pro OZS-D montované na dráhu délky 2 m.  

O18 244 Kč
OZSD-LE 1000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ poslední dráhu délky 1 m.  

O16 724 Kč
OZSD-LE 2000

Odměřování pro OZS-D, montované na POSLEDNÍ  dráhu délky 2 m.  

O21 285 Kč
RDT-XY1-800

Poháněný válečkový dopravník (1 x VZM-800) délky 7500 mm se 4 poháněnými příčnými dopravníky L = 4000 mm. Jednosměrný tok materiálu. Manuální ovládání. Max. hmotnost přesouvaného materiálu na 1 segment: 1000 kg. Pro spojení s pilou nutné objednat RDR / RDL.

OP1 280 450 Kč

Ceny odpovídají ceníku No241 ExWorks – platnost od 1.1.2024. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO241, platná od 1.1.2024. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.

Logo